Loading....

РЕЗОЛЮЦІЯ MSC.396(95) (прийнята 11 червня 2015 року)

ПОПРАВКИ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ (КОНВЕНЦІЯ ПДНВ) 1978 РОКУ З ПОПРАВКАМИ

КОМІТЕТ З БЕЗПЕКИ НА МОРІ,

ПОСИЛАЮЧИСЬ на статтю 28 (b) Конвенції про Міжнародну морську організацію, яка стосується функцій Комітету,

ПОСИЛАЮЧИСЬ ДАЛІ на статтю ХІІ Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (далі “Конвенція”), яка стосується процедури внесення змін до Конвенції,

РОЗГЛЯНУВШИ на своїй дев’яносто п’ятій сесії поправки до Конвенції, запропоновані та розіслані у відповідності до її статті ХІІ (1)(а)(і), таким чином,

1. СХВАЛЮЄ, у відповідності до статті ХІІ (1)(а)(іv) Конвенції, поправки до Конвенції, текст яких викладений у додатку до даної резолюції;

2. ВИЗНАЧАЄ, у відповідності до статті ХІІ (1)(а)(vii)(2) Конвенції, що вказані поправки вважаються прийнятими 1 липня 2016 року, якщо до цієї дати більш ніж одна третина Сторін, або Сторін, загальний торговий флот яких складає не менш ніж 50% валового тоннажу світового торгового флоту з суднами 100 регістрових тон та більше, не повідомлять Генерального секретаря Організації про свої заперечення до поправок;

3. ПРОПОНУЄ Сторонам взяти до відома, що у відповідності до статті (ХІІ)(1)(а)(viii) Конвенції, поправки, які містяться у додатку, вступають в силу 1 січня 2017 року після їх прийняття у відповідності з пунктом 2 вище;

4. ТАКОЖ ПРОПОНУЄ Сторонам взяти до відома, що за відсутності суден, які підпадають під діяльність Кодексу МГП під час вступу в силу даних поправок, взяти до відома досвід, отриманий на суднах у відповідності до Тимчасових методичних рекомендацій з безпеки для суднових енергетичних установок, які використовують природний газ у якості палива, що прийняті резолюцією MSC.285 (86);

5. ПРОСИТЬ Генерального секретаря, з метою виконання вимог статті ХІІ(1)(а)(v) Конвенції, направити завірені копії даної резолюції та тексту поправок, який міститься у додатку, всім Сторонам Конвенції; та

6. ТАКОЖ ПРОСИТЬ Генерального секретаря направити копії даної резолюції та додатку до неї членам Організації, які не є Сторонами Конвенції.

ДОДАТОК

ПОПРАВКИ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ (КОНВЕНЦІЯ ПДНВ) 1978 РОКУ С ПОПРАВКАМИ

ГЛАВА І – ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Правило І/1 – Визначення та роз’яснення

1. В пункті 1, після існуючого підпункту .40, включається наступне нове визначення:

“.41 Кодекс МГП визначає Міжнародний кодекс з безпеки для суден, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху, як зазначено в правилі ІІ-1/2.29 Конвенції СОЛАС”.

Правило І/11 – Повторне підтвердження дійсності дипломів

2. Існуючий пункт 1 змінюється наступним чином:

“1. Кожний капітан, особа командного складу та радіооператор, які мають професійний диплом, виданий або визнаний на підставі будь-якої глави Конвенції, крім правила V/3 або розділу VІ, які працюють на судні або мають намір повернутися на судно після проміжку часу, проведеного на березі, повинні для підтвердження придатності для роботи на суднах, через строк, що не перевищує п`яти років:

.1 відповідати вимогам щодо придатності за станом здоров`я, приписаним правилом І/9; та

.2 доводити збереження професійної придатності згідно з розділом А- 1/11 Кодексу ПДНВ”.

ГЛАВА V – ВИМОГИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ПЕВНИХ ТИПІВ СУДЕН

Після існуючого правила V/2 додається нове правило V/3 наступного змісту:

“Правило V/3

Обов`язкові мінімальні вимоги для підготовки та кваліфікації капітанів, осіб командного і рядового складу, та іншого персоналу суден, які підпадають під дію Кодексу МГП.

1 Це правило застосовується до капітанів, осіб командного і рядового складу, та іншого персоналу суден, які підпадають під дію Кодексу МГП.

2 До того, як їм буде доручено виконання обов`язків на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП, моряки повинні пройти підготовку, що вимагається пунктами 4-9 нижче, відповідно до їхньої посади, обов`язкiв та відповідальностi.

3 Всі моряки, які працюють на суднах, що підпадають під дію Кодексу МГП, до того, як їм буде доручено виконання обов`язків на суднах, повинні бути належним чином ознайомлені з конкретним судном та обладнанням, як вказано в пункті 1.5 правила І/14.

4 Моряки, яким призначені обов`язки з безпеки, що відносяться до роботи з паливом, використанням палива або до реагування в надзвичайній ситуації, пов`язаної з паливом, на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП, повинні мати документ про початкову підготовку для роботи на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП.

5 Кожен кандидат на отримання свідоцтва про проходження початкового курсу підготовки для проведення вантажних операцій на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП повинен пройти базовий курс підготовки відповідно до положень пункту 1 розділу А-V/3 Кодексу ПДНВ.

6 Моряки, яким призначені обов`язки з безпеки, що відносяться до роботи з паливом, використанням палива або до реагування в надзвичайній ситуації, пов`язаної з паливом, на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП, якщо вони кваліфіковані та дипломовані у відповідності з пунктами 2 та 5 правила V/1-2 або з пунктами 4 та 5 правила V/1-2 танкерів-газовозів, вважаються такими, що відповідають вимогам, вказаним в пункті 1 розділу A-V/3 про початкову підготовку для проведення вантажних операцій на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП.

7 Капітани, механіки та будь-які особи, які безпосередньо мають обов`язки для проведення вантажних операцій на суднах з паливом та паливними системами, та їх використанню на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП, повинні мати свідоцтво фахівця про проходження підготовки для проведення вантажних операцій на суднах за розширеною програмою, які підпадають під дію Кодексу МГП.

8 Кожний кандидат на отримання свідоцтва фахівця про проходження підготовки для проведення вантажних операцій на суднах за розширеною програмою, які підпадають під дію Кодексу МГП, при наявності Свідоцтва фахівця, описаного в пункті 4, повинен:

.1 пройти схвалений курс підготовки для проведення вантажних операцій на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП, і відповідати стандарту компетентності, зазначеному у розділі A-V/3, пункт 2 Кодексу ПДНВ; та

.2 мати щонайменше один місяць схваленого стажу роботи на судні, який включає мінімум три операції по бункеруванню на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП. Дві з трьох операцій по бункеруванню

можуть бути замінені підтвердженою підготовкою на тренажері з операцій по бункеруванню у межах підготовки, зазначеній у пункті 8.1 вище.

9 Капітани, механіки та будь-які особи, які безпосередньо мають обов`язки для проведення вантажних операцій на суднах з паливом та паливними системами, та їх використанню на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП, якщо вони кваліфіковані та дипломовані для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах і відповідають стандарту компетентності, зазначеному в правилі А-V/1-2, пункт 2, вважаються такими, що відповідають вимогам, як визначено в пункті 2 розділу А-V/3 у відношенні розширеної програми підготовки для проведення вантажних операцій на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП, також за умови якщо вони:

  1. .1  відповідають вимогам пункту 6; та
  2. .2  відповідають вимогам до бункерування, зазначеному в пункті 8.2

або брали участь у проведенні трьох вантажних операцій на танкері-газовозі; та

.3 мають стаж роботи на судні тривалістю три місяці протягом попередніх п`яти років:

  1. .1  на судні, яке підпадає під дію Кодексу МГП;
  2. .2  на танкерах, які перевозять види палива, щоохоплюються Кодексом МГП, у якості вантажу; або
  3. .3  на суднах, що використовують в якості палива гази або інші види палива з низькою температурою спалаху.

10 Кожна сторона повинна порівнювати стандарти компетентності, які вона пред`являє до осіб, що працюють на суднах, які використовують газ в якості палива, до 1 січня 2017 року, зі стандартами компетентності, вказаними у розділі А-V/3 Кодексу ПДНВ, та повинна визначати чи існує будь-яка необхідність вимагати підвищення кваліфікації від цих осіб.

11 Адміністрації повинні забезпечити видачу Свідоцтва фахівця морякам, які мають кваліфікацію згідно з пунктами 4 або 7 відповідно.

12 Моряки, які мають Свідоцтво фахівця у відповідності з пунктами 4 або 7 вище, повинні через строк, який не перевищує п`яти років, проходити відповідні курси підвищення кваліфікації або надати доказ того, що вони протягом попередніх п`яти років досягли необхідного стандарту компетентності”.

, ,

Leave a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*

Back To Top