Loading....

РЕЗОЛЮЦІЯ MSC.417(97) (прийнята 25 листопада 2016 року)

ПОПРАВКИ ДО ЧАСТИНИ А КОДЕКСУ З ПІДГОТОВКИ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ (КОДЕКС ПДНВ)

КОМІТЕТ З БЕЗПЕКИ НА МОРІ,

ПОСИЛАЮЧИСЬ на статтю 28(b) Конвенції про Міжнародну морську організацію, яка стосується функцій Комітету,

ПОСИЛАЮЧИСЬ ТАКОЖ на статтю XII і положення I/1.2.3 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (далі – Конвенція) стосовно процедури внесення поправок до частини А Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (Кодекс ПДНВ),

НАГОЛОШУЮЧИ НА ТОМУ, що між вступом в силу Полярного кодексу і поправок до Конвенції ПДНВ буде перехідний період, і що розділ B-V/g Кодексу ПДНВ містить вказівки стосовно підготовки капітанів та осіб командного складу суден, які експлуатуються у полярних водах, які повинні застосовуватись Адміністраціями протягом перехідного періоду,

РОЗГЛЯНУВШИ на засіданні дев’яносто сьомої сесії, поправки до частини А Кодексу ПДНВ, запропоновані і розіслані відповідно до статті XII(1)(а)(і),

1. СХВАЛЮЄ, згідно з рубрикою iv підпункту а пункту 1 статті XII Конвенції, поправки до Кодексу ПДНВ, текст яких викладено в додатку до цієї резолюції;

2. ПОСТАНОВЛЯЄ, підрубрикою 2 рубрики “vii” підпункту “а” пункту 1 статті XII Конвенції, що вказані поправки до Кодексу ПДНВ вважаються прийнятими з 1 січня 2018 року, якщо до цієї дати більше однієї третини Сторін чи Сторони, загальний торговельний флот яких складає не менше 50% валової місткості світового торговельного флоту суден місткістю 100 регістрових тон або більше, не повідомлять Генеральному секретарю Організації про свої заперечення до поправок;

3. ПРОПОНУЄ Сторонам звернути увагу на те, що згідно з рубрикою “ix” підпункту “а” пункту 1 до статті XII Конвенції, поправки, що додаються до Кодексу ПДНВ набирають чинності 1 липня 2018 роки після їх прийняття згідно з зазначеним вище пунктом 2;

4. ЗАКЛИКАЄ Сторони внести поправки до розділу A-I/11 та правила A-V/4 на ранній стадії;
5. ПРОСИТЬ Генерального секретаря, в рамках статті XII(1)(a)(v) Конвенції, передати засвічені

копії цієї резолюції та тексту поправок, який викладено у додатку, усім Сторонам Конвенції;

6. ПРОСИТЬ ТАКОЖ Генерального секретаря передати копії цієї резолюції та її додатка Членам Організації, які не є Сторонами Конвенції.

ДОДАТОК

ПОПРАВКИ ДО ЧАСТИНИ А КОДЕКСУ З ПІДГОТОВКИ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ (ПДНВ)

ГЛАВА I – Загальні положення
1. У розділі A-I/11, після пункту 3, додається новий пункт:

«4 Збереження професійної придатності для капітанів та осіб командного складу суден, які експлуатуються у полярних водах, що вимагається згідно з правилом I/11, повинно встановлюватися:

2.

1. схваленим стажем роботи на судні, з виконанням при цьому функцій відповідно до отриманого диплома, протягом загалом не менше двох місяців з попередніх п’яти років; або

2. виконання функцій, що вважаються еквівалентними стажу роботи на судні, який вимагається пунктом 4.1; або

3. проходження схваленої перевірки; або

4. успішного закінчення схваленого курсу або курсів підготовки. У розділі A-I/14, після пункту 3, додається новий пункт:

«4 Компанії повинні забезпечувати, щоб капітани та особи командного складу на пасажирських суднах, пройшли ознайомлювальну підготовку для того, щоб здобути здібності, які будуть відповідати майбутнім посадам та обо’вязкам і відповідальності, беручи до уваги рекомендації, викладені у розділі B-I/14 пункту 3 цього Кодексу”.

Глава V – Стандарти стосовно вимог для спеціальної підготовки персоналу певних типів суден 3У главі V, існуючий розділ A-V/2 замінено наступним:

Розділ A-V/2
Обов’язкові мінімальні вимоги для підготовки та кваліфікації капітанів, осіб командного і рядового складу та іншого персоналу пасажирських суден

Ознайомлювальна підготовка стосовно дій у випадку виникнення аварійної ситуації на пасажирському судні

1. Весь персонал, який працює на пасажирських суднах, що здійснюють міжнародні рейси до призначення на судно для виконання службових обов’язків чи робіт, повинен здобути здібності, що відповідають їхнім обо’вязкам та відповідальності:

Сприяти реалізації планів дій в аварійних ситуаціях, інструкцій та процедур

1. Ознайомитись з:

1.1 загальними заходами безпеки на борту судна;

1.2 розміщенням необхідного обладнання для забезпечення безпеки та аварійно-рятувального обладнання, в тому числі рятувальних засобів;

1.3 важливістю особистої поведінки в аварійній ситуації; та
1.4 обмеженнями стосовно використання ліфтів та ескалаторів під час аварійних ситуацій.

Сприяти ефективному спілкуванню з пасажирами під час аварійних ситуацій: Уміти:

2.1 спілкуватися робочою мовою судна;
2.2 невербально передавати інформацію з безпеки; а також

2.3 розуміти одну з мов, на якій можуть передаватися термінові оповіщення на судні під час аварійних ситуацій або тренувань.

Підготовка з питань безпеки для персоналу, який здійснює безпосереднє обслуговування пасажирів у пасажирських приміщеннях

1. Весь персонал, який здійснює безпосереднє обслуговування пасажирів в пасажирських приміщеннях, до призначення на судно для виконання службових обов’язків чи робіт, повинен пройти додаткову підготовку з питань безпеки, яка вимагається пунктом 6 правила V/2, що забезпечує, принаймні, отримання таких навичок:

Спілкування:

1. Уміння підтримувати спілкування з пасажирами під час аварій, беручи до уваги:
.1.1 мову або мови, що використовується основною масою пасажирів, які перевозяться конкретним рейсом;

.1.2 вірогідність того, що уміння використовувати елементарний словниковий запас англійської мови для основних інструкцій, може забезпечити спілкування з пасажиром, що потребує допомоги, незалежно від того, говорять пасажир і член екіпажу однією мовою чи ні;

.1.3 можливу необхідність спілкування під час аварійної ситуації за допомогою деяких інших засобів, таких як демонстрація, жести або привернення уваги до місць розташування інструкцій, місцями збору, рятувальним засобам або шляхам евакуації у тому разі, коли усне спілкування практично неможливе;

.1.4 обсяг повних інструкцій з безпеки, наданих пасажирам їхньою рідною мовою або мовами; а також

.1.5 мови, якими можуть транслюватися оголошення під час аварійних ситуацій або навчань по тривогам для повідомлення найважливіших порад пасажирам та полегшення дій екіпажу з надання допомоги пасажирам.

Рятувальні засоби .
2 Уміння продемонструвати пасажирам використання індивідуальних рятувальних засобів.

Процедури посадки та висадки пасажирів

.3 Посадка й висадка пасажирів, звертаючи особливу увагу на інвалідів та осіб, які потребують допомоги.

Підготовка з управління неорганізованими масами людей на пасажирському судні

3. Капітани, особи командного складу, рядовий склад до призначення на судно для виконання службових обов’язків чи робіт, визначені відповідно до розділів II, III і VII та інший персонал, призначений згідно розкладу по тривогах для надання допомоги пасажирам у надзвичайних ситуаціях на пасажирських суднах, повинні:

1 успішно пройти підготовку з управління неорганізованими масами, яка вимагається пунктом 7 правила V/2, як зазначено в таблиці A-V/2-1; а також

2 надати доказ того, що підготовка була завершена відповідно до таблиці A-V/2-1. Підготовка з управління та поведінки людей у кризових ситуаціях

4. Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки та будь-які особи, призначені згідно розкладу по тривогах як відповідальні за безпеку пасажирів під час аварійних ситуацій, до призначення на судно для виконання службових обов’язків чи робіт, повинні:

1. успішно пройти схвалену підготовку з управління та поведінки людей у кризових ситуаціях, яка вимагається пунктом 8 правила V/2, викладених у таблиці A-V/2-2; а також

2. надати доказ того, що вони досягли необхідного стандарту компетентності відповідно до методів та критеріїв для оцінки компетентності, наведених у колонках 3 і 4 таблиці A-V/2- 2.

Підготовка з питань безпеки пасажирів, безпеки вантажу та водонепроникності корпусу судна

5. Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки та кожна особа, на яку покладена безпосередня відповідальність за посадку та висадку пасажирів, завантаження, розвантаження або кріплення вантажу чи закриття отворів у корпусі судна, до призначення на судно для виконання службових обов’язків чи робіт, повинні пройти підготовку з питань безпеки пасажирів, безпеки вантажу та водонепроникності корпусу судна, яка вимагається пунктом 9 правила V/2, що забезпечує, принаймні, отримання таких умінь, що відповідають їхнім обов’язкам та відповідальності:

Процедури завантаження і посадки

1. Уміння належним чином застосовувати процедури, встановлені для судна, стосовно:
.1.1 завантаження й розвантаження автотранспортних засобів, залізничних вагонів та інших вантажних транспортних одиниць, зокрема

пов’язане з цим спілкування;

.1.2 спуску та підйому рамп;

.1.3 установка та кріплення розбірних автомобільних палуб; а також

.1.4. посадки і висадки пасажирів, звертаючи особливу увагу на інвалідів та осіб, які потребують допомоги.

Перевезення небезпечних вантажів

.2 Уміння застосовувати спеціальні заходи застереження, процедури та вимоги стосовно перевезення небезпечних вантажів на пасажирських суднах ро-ро.

Кріплення вантажів .3 Уміння:

.3.1 правильно застосовувати положення Кодексу безпечної практики розміщення та кріплення вантажів відносно автотранспортних засобів, залізничних вагонів та інших вантажних транспортних одиниць, що перевозяться на судні; а також .

3.2 належним чином використовувати обладнання для кріплення вантажу та надані матеріали, беручи до уваги їхні обмеження.

Розрахунок остійності, посадки та напружень корпусу судна

.4. Уміння:

.4.1 правильно використовувати надану інформацію про остійність та напруження у корпусі;

.4.2 розраховувати остійність та посадку судна для різних умов завантаження, використовуючи прилади розрахунку остійності або надані комп’ютерні програми;

.4.3 розраховувати навантаження на палуби; а також

.4.4 розрахувати вплив транспортування баласту та палива на стійкість, рівновагу та міцність судна.

Відкриття, закриття та кпіплення засобів закриття отворів у корпусі

.5 Уміння:

.5.1 правильно застосовувати процедури,установлені для судна стосовно відкриття, закриття та кріплення носових, кормових та бортових дверей і рамп, а також правильно експлуатувати пов’язані з ними системи; а також

.5.2 проводити перевірки належного забезпечення водонепроникності закриттів.

Атмосфера на палубі з горизонтальним способом завантаження і розвантаження

6. Уміння:

.6.1 використовувати обладнання, за його наявності, для догляду за станом атмосфери в приміщеннях з горизонтальним способом завантаження і розвантаження; а також

.6.2 правильно застосовувати процедури, встановлені для судна відносно вентиляції приміщень з горизонтальним способом завантаження і розвантаження під час завантаження та розвантаження автотранспортних засобів, у рейсі та у випадках аварійних ситуацій.

,

Leave a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*

Back To Top