Loading....

Для моряков

РЕЗОЛЮЦІЯ MSC.417(97) (прийнята 25 листопада 2016 року)

ПОПРАВКИ ДО ЧАСТИНИ А КОДЕКСУ З ПІДГОТОВКИ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ (КОДЕКС ПДНВ)

КОМІТЕТ З БЕЗПЕКИ НА МОРІ,

ПОСИЛАЮЧИСЬ на статтю 28(b) Конвенції про Міжнародну морську організацію, яка стосується функцій Комітету,

ПОСИЛАЮЧИСЬ ТАКОЖ на статтю XII і положення I/1.2.3 Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (далі – Конвенція) стосовно процедури внесення поправок до частини А Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (Кодекс ПДНВ),

НАГОЛОШУЮЧИ НА ТОМУ, що між вступом в силу Полярного кодексу і поправок до Конвенції ПДНВ буде перехідний період, і що розділ B-V/g Кодексу ПДНВ містить вказівки стосовно підготовки капітанів та осіб командного складу суден, які експлуатуються у полярних водах, які повинні застосовуватись Адміністраціями протягом перехідного періоду,

РОЗГЛЯНУВШИ на засіданні дев’яносто сьомої сесії, поправки до частини А Кодексу ПДНВ, запропоновані і розіслані відповідно до статті XII(1)(а)(і),

1. СХВАЛЮЄ, згідно з рубрикою iv підпункту а пункту 1 статті XII Конвенції, поправки до Кодексу ПДНВ, текст яких викладено в додатку до цієї резолюції;

2. ПОСТАНОВЛЯЄ, підрубрикою 2 рубрики “vii” підпункту “а” пункту 1 статті XII Конвенції, що вказані поправки до Кодексу ПДНВ вважаються прийнятими з 1 січня 2018 року, якщо до цієї дати більше однієї третини Сторін чи Сторони, загальний торговельний флот яких складає не менше 50% валової місткості світового торговельного флоту суден місткістю 100 регістрових тон або більше, не повідомлять Генеральному секретарю Організації про свої заперечення до поправок;

3. ПРОПОНУЄ Сторонам звернути увагу на те, що згідно з рубрикою “ix” підпункту “а” пункту 1 до статті XII Конвенції, поправки, що додаються до Кодексу ПДНВ набирають чинності 1 липня 2018 роки після їх прийняття згідно з зазначеним вище пунктом 2;

4. ЗАКЛИКАЄ Сторони внести поправки до розділу A-I/11 та правила A-V/4 на ранній стадії;
5. ПРОСИТЬ Генерального секретаря, в рамках статті XII(1)(a)(v) Конвенції, передати засвічені

копії цієї резолюції та тексту поправок, який викладено у додатку, усім Сторонам Конвенції;

6. ПРОСИТЬ ТАКОЖ Генерального секретаря передати копії цієї резолюції та її додатка Членам Організації, які не є Сторонами Конвенції.

ДОДАТОК

ПОПРАВКИ ДО ЧАСТИНИ А КОДЕКСУ З ПІДГОТОВКИ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ (ПДНВ)

ГЛАВА I – Загальні положення
1. У розділі A-I/11, після пункту 3, додається новий пункт:

«4 Збереження професійної придатності для капітанів та осіб командного складу суден, які експлуатуються у полярних водах, що вимагається згідно з правилом I/11, повинно встановлюватися:

2.

1. схваленим стажем роботи на судні, з виконанням при цьому функцій відповідно до отриманого диплома, протягом загалом не менше двох місяців з попередніх п’яти років; або

2. виконання функцій, що вважаються еквівалентними стажу роботи на судні, який вимагається пунктом 4.1; або

3. проходження схваленої перевірки; або

4. успішного закінчення схваленого курсу або курсів підготовки. У розділі A-I/14, після пункту 3, додається новий пункт:

«4 Компанії повинні забезпечувати, щоб капітани та особи командного складу на пасажирських суднах, пройшли ознайомлювальну підготовку для того, щоб здобути здібності, які будуть відповідати майбутнім посадам та обо’вязкам і відповідальності, беручи до уваги рекомендації, викладені у розділі B-I/14 пункту 3 цього Кодексу”.

Глава V – Стандарти стосовно вимог для спеціальної підготовки персоналу певних типів суден 3У главі V, існуючий розділ A-V/2 замінено наступним:

Розділ A-V/2
Обов’язкові мінімальні вимоги для підготовки та кваліфікації капітанів, осіб командного і рядового складу та іншого персоналу пасажирських суден

Ознайомлювальна підготовка стосовно дій у випадку виникнення аварійної ситуації на пасажирському судні

1. Весь персонал, який працює на пасажирських суднах, що здійснюють міжнародні рейси до призначення на судно для виконання службових обов’язків чи робіт, повинен здобути здібності, що відповідають їхнім обо’вязкам та відповідальності:

Сприяти реалізації планів дій в аварійних ситуаціях, інструкцій та процедур

1. Ознайомитись з:

1.1 загальними заходами безпеки на борту судна;

1.2 розміщенням необхідного обладнання для забезпечення безпеки та аварійно-рятувального обладнання, в тому числі рятувальних засобів;

1.3 важливістю особистої поведінки в аварійній ситуації; та
1.4 обмеженнями стосовно використання ліфтів та ескалаторів під час аварійних ситуацій.

Сприяти ефективному спілкуванню з пасажирами під час аварійних ситуацій: Уміти:

2.1 спілкуватися робочою мовою судна;
2.2 невербально передавати інформацію з безпеки; а також

2.3 розуміти одну з мов, на якій можуть передаватися термінові оповіщення на судні під час аварійних ситуацій або тренувань.

Підготовка з питань безпеки для персоналу, який здійснює безпосереднє обслуговування пасажирів у пасажирських приміщеннях

1. Весь персонал, який здійснює безпосереднє обслуговування пасажирів в пасажирських приміщеннях, до призначення на судно для виконання службових обов’язків чи робіт, повинен пройти додаткову підготовку з питань безпеки, яка вимагається пунктом 6 правила V/2, що забезпечує, принаймні, отримання таких навичок:

Спілкування:

1. Уміння підтримувати спілкування з пасажирами під час аварій, беручи до уваги:
.1.1 мову або мови, що використовується основною масою пасажирів, які перевозяться конкретним рейсом;

.1.2 вірогідність того, що уміння використовувати елементарний словниковий запас англійської мови для основних інструкцій, може забезпечити спілкування з пасажиром, що потребує допомоги, незалежно від того, говорять пасажир і член екіпажу однією мовою чи ні;

.1.3 можливу необхідність спілкування під час аварійної ситуації за допомогою деяких інших засобів, таких як демонстрація, жести або привернення уваги до місць розташування інструкцій, місцями збору, рятувальним засобам або шляхам евакуації у тому разі, коли усне спілкування практично неможливе;

.1.4 обсяг повних інструкцій з безпеки, наданих пасажирам їхньою рідною мовою або мовами; а також

.1.5 мови, якими можуть транслюватися оголошення під час аварійних ситуацій або навчань по тривогам для повідомлення найважливіших порад пасажирам та полегшення дій екіпажу з надання допомоги пасажирам.

Рятувальні засоби .
2 Уміння продемонструвати пасажирам використання індивідуальних рятувальних засобів.

Процедури посадки та висадки пасажирів

.3 Посадка й висадка пасажирів, звертаючи особливу увагу на інвалідів та осіб, які потребують допомоги.

Підготовка з управління неорганізованими масами людей на пасажирському судні

3. Капітани, особи командного складу, рядовий склад до призначення на судно для виконання службових обов’язків чи робіт, визначені відповідно до розділів II, III і VII та інший персонал, призначений згідно розкладу по тривогах для надання допомоги пасажирам у надзвичайних ситуаціях на пасажирських суднах, повинні:

1 успішно пройти підготовку з управління неорганізованими масами, яка вимагається пунктом 7 правила V/2, як зазначено в таблиці A-V/2-1; а також

2 надати доказ того, що підготовка була завершена відповідно до таблиці A-V/2-1. Підготовка з управління та поведінки людей у кризових ситуаціях

4. Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки та будь-які особи, призначені згідно розкладу по тривогах як відповідальні за безпеку пасажирів під час аварійних ситуацій, до призначення на судно для виконання службових обов’язків чи робіт, повинні:

1. успішно пройти схвалену підготовку з управління та поведінки людей у кризових ситуаціях, яка вимагається пунктом 8 правила V/2, викладених у таблиці A-V/2-2; а також

2. надати доказ того, що вони досягли необхідного стандарту компетентності відповідно до методів та критеріїв для оцінки компетентності, наведених у колонках 3 і 4 таблиці A-V/2- 2.

Підготовка з питань безпеки пасажирів, безпеки вантажу та водонепроникності корпусу судна

5. Капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки та кожна особа, на яку покладена безпосередня відповідальність за посадку та висадку пасажирів, завантаження, розвантаження або кріплення вантажу чи закриття отворів у корпусі судна, до призначення на судно для виконання службових обов’язків чи робіт, повинні пройти підготовку з питань безпеки пасажирів, безпеки вантажу та водонепроникності корпусу судна, яка вимагається пунктом 9 правила V/2, що забезпечує, принаймні, отримання таких умінь, що відповідають їхнім обов’язкам та відповідальності:

Процедури завантаження і посадки

1. Уміння належним чином застосовувати процедури, встановлені для судна, стосовно:
.1.1 завантаження й розвантаження автотранспортних засобів, залізничних вагонів та інших вантажних транспортних одиниць, зокрема

пов’язане з цим спілкування;

.1.2 спуску та підйому рамп;

.1.3 установка та кріплення розбірних автомобільних палуб; а також

.1.4. посадки і висадки пасажирів, звертаючи особливу увагу на інвалідів та осіб, які потребують допомоги.

Перевезення небезпечних вантажів

.2 Уміння застосовувати спеціальні заходи застереження, процедури та вимоги стосовно перевезення небезпечних вантажів на пасажирських суднах ро-ро.

Кріплення вантажів .3 Уміння:

.3.1 правильно застосовувати положення Кодексу безпечної практики розміщення та кріплення вантажів відносно автотранспортних засобів, залізничних вагонів та інших вантажних транспортних одиниць, що перевозяться на судні; а також .

3.2 належним чином використовувати обладнання для кріплення вантажу та надані матеріали, беручи до уваги їхні обмеження.

Розрахунок остійності, посадки та напружень корпусу судна

.4. Уміння:

.4.1 правильно використовувати надану інформацію про остійність та напруження у корпусі;

.4.2 розраховувати остійність та посадку судна для різних умов завантаження, використовуючи прилади розрахунку остійності або надані комп’ютерні програми;

.4.3 розраховувати навантаження на палуби; а також

.4.4 розрахувати вплив транспортування баласту та палива на стійкість, рівновагу та міцність судна.

Відкриття, закриття та кпіплення засобів закриття отворів у корпусі

.5 Уміння:

.5.1 правильно застосовувати процедури,установлені для судна стосовно відкриття, закриття та кріплення носових, кормових та бортових дверей і рамп, а також правильно експлуатувати пов’язані з ними системи; а також

.5.2 проводити перевірки належного забезпечення водонепроникності закриттів.

Атмосфера на палубі з горизонтальним способом завантаження і розвантаження

6. Уміння:

.6.1 використовувати обладнання, за його наявності, для догляду за станом атмосфери в приміщеннях з горизонтальним способом завантаження і розвантаження; а також

.6.2 правильно застосовувати процедури, встановлені для судна відносно вентиляції приміщень з горизонтальним способом завантаження і розвантаження під час завантаження та розвантаження автотранспортних засобів, у рейсі та у випадках аварійних ситуацій.

НАКАЗ № 39

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства інфраструктури України

Відповідно до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 рокуКодексу торговельного мореплавства України, Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, абзаців п’ятдесят другого та п’ятдесят шостогопідпункту 13, абзацу двадцять четвертого підпункту 31, абзацу п’ятого підпункту 42 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства інфраструктури України від 07 серпня 2013 року № 567«Про затвердження Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2013 року за № 1466/23998, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, що додається.».

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 07 серпня 2013 року № 567, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2013 року за № 1466/23998, що додаються.

3. Внести до наказу Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 811«Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1902/24434 (із змінами), такі зміни:

1) абзац дев’ятий пункту 1 викласти в такій редакції:

«свідоцтва фахівця осіб командного складу, яким не передбачено присвоєння звань, боцмана (суднового), рефрижераторного моториста, інших осіб суднової команди (додаток 11);»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Державному підприємству «Адміністрація морських портів України» забезпечувати централізоване замовлення необхідної кількості бланків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників, згідно з додатками 1 – 12 до цього наказу.»;

3) доповнити наказ після пункту 2 новим пунктом 3 такого змісту:

«3. Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків забезпечувати централізоване замовлення необхідної кількості бланків послужної книжки моряка згідно з додатком 13 до цього наказу.».

У зв’язку з цим пункти 3 – 7 вважати відповідно пунктами 4 – 8.

4. Внести до наказу Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 812«Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і особам суднової команди морських суден», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2013 року за № 1950/24482, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Порядок видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден, що додається.».

5. Затвердити Зміни до Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і особам суднової команди морських суден, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 812, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2013 року за № 1950/24482, що додаються.

6. Внести до наказу Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 813«Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації й дипломування осіб командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і осіб суднової команди морських суден», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1901/24433, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти в такій редакції:

«Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Затвердити Порядок підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден, що додається.».

7. Затвердити Зміни до Порядку підтвердження кваліфікації й дипломування осіб командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і осіб суднової команди морських суден, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 813, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1901/24433, що додаються.

8. Департаменту морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Васькова.

РЕЗОЛЮЦІЯ MSC.396(95) (прийнята 11 червня 2015 року)

ПОПРАВКИ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ (КОНВЕНЦІЯ ПДНВ) 1978 РОКУ З ПОПРАВКАМИ

КОМІТЕТ З БЕЗПЕКИ НА МОРІ,

ПОСИЛАЮЧИСЬ на статтю 28 (b) Конвенції про Міжнародну морську організацію, яка стосується функцій Комітету,

ПОСИЛАЮЧИСЬ ДАЛІ на статтю ХІІ Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (далі “Конвенція”), яка стосується процедури внесення змін до Конвенції,

РОЗГЛЯНУВШИ на своїй дев’яносто п’ятій сесії поправки до Конвенції, запропоновані та розіслані у відповідності до її статті ХІІ (1)(а)(і), таким чином,

1. СХВАЛЮЄ, у відповідності до статті ХІІ (1)(а)(іv) Конвенції, поправки до Конвенції, текст яких викладений у додатку до даної резолюції;

2. ВИЗНАЧАЄ, у відповідності до статті ХІІ (1)(а)(vii)(2) Конвенції, що вказані поправки вважаються прийнятими 1 липня 2016 року, якщо до цієї дати більш ніж одна третина Сторін, або Сторін, загальний торговий флот яких складає не менш ніж 50% валового тоннажу світового торгового флоту з суднами 100 регістрових тон та більше, не повідомлять Генерального секретаря Організації про свої заперечення до поправок;

3. ПРОПОНУЄ Сторонам взяти до відома, що у відповідності до статті (ХІІ)(1)(а)(viii) Конвенції, поправки, які містяться у додатку, вступають в силу 1 січня 2017 року після їх прийняття у відповідності з пунктом 2 вище;

4. ТАКОЖ ПРОПОНУЄ Сторонам взяти до відома, що за відсутності суден, які підпадають під діяльність Кодексу МГП під час вступу в силу даних поправок, взяти до відома досвід, отриманий на суднах у відповідності до Тимчасових методичних рекомендацій з безпеки для суднових енергетичних установок, які використовують природний газ у якості палива, що прийняті резолюцією MSC.285 (86);

5. ПРОСИТЬ Генерального секретаря, з метою виконання вимог статті ХІІ(1)(а)(v) Конвенції, направити завірені копії даної резолюції та тексту поправок, який міститься у додатку, всім Сторонам Конвенції; та

6. ТАКОЖ ПРОСИТЬ Генерального секретаря направити копії даної резолюції та додатку до неї членам Організації, які не є Сторонами Конвенції.

ДОДАТОК

ПОПРАВКИ ДО МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І ДИПЛОМУВАННЯ МОРЯКІВ ТА НЕСЕННЯ ВАХТИ (КОНВЕНЦІЯ ПДНВ) 1978 РОКУ С ПОПРАВКАМИ

ГЛАВА І – ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Правило І/1 – Визначення та роз’яснення

1. В пункті 1, після існуючого підпункту .40, включається наступне нове визначення:

“.41 Кодекс МГП визначає Міжнародний кодекс з безпеки для суден, що використовують гази або інші види палива з низькою температурою спалаху, як зазначено в правилі ІІ-1/2.29 Конвенції СОЛАС”.

Правило І/11 – Повторне підтвердження дійсності дипломів

2. Існуючий пункт 1 змінюється наступним чином:

“1. Кожний капітан, особа командного складу та радіооператор, які мають професійний диплом, виданий або визнаний на підставі будь-якої глави Конвенції, крім правила V/3 або розділу VІ, які працюють на судні або мають намір повернутися на судно після проміжку часу, проведеного на березі, повинні для підтвердження придатності для роботи на суднах, через строк, що не перевищує п`яти років:

.1 відповідати вимогам щодо придатності за станом здоров`я, приписаним правилом І/9; та

.2 доводити збереження професійної придатності згідно з розділом А- 1/11 Кодексу ПДНВ”.

ГЛАВА V – ВИМОГИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ПЕВНИХ ТИПІВ СУДЕН

Після існуючого правила V/2 додається нове правило V/3 наступного змісту:

“Правило V/3

Обов`язкові мінімальні вимоги для підготовки та кваліфікації капітанів, осіб командного і рядового складу, та іншого персоналу суден, які підпадають під дію Кодексу МГП.

1 Це правило застосовується до капітанів, осіб командного і рядового складу, та іншого персоналу суден, які підпадають під дію Кодексу МГП.

2 До того, як їм буде доручено виконання обов`язків на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП, моряки повинні пройти підготовку, що вимагається пунктами 4-9 нижче, відповідно до їхньої посади, обов`язкiв та відповідальностi.

3 Всі моряки, які працюють на суднах, що підпадають під дію Кодексу МГП, до того, як їм буде доручено виконання обов`язків на суднах, повинні бути належним чином ознайомлені з конкретним судном та обладнанням, як вказано в пункті 1.5 правила І/14.

4 Моряки, яким призначені обов`язки з безпеки, що відносяться до роботи з паливом, використанням палива або до реагування в надзвичайній ситуації, пов`язаної з паливом, на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП, повинні мати документ про початкову підготовку для роботи на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП.

5 Кожен кандидат на отримання свідоцтва про проходження початкового курсу підготовки для проведення вантажних операцій на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП повинен пройти базовий курс підготовки відповідно до положень пункту 1 розділу А-V/3 Кодексу ПДНВ.

6 Моряки, яким призначені обов`язки з безпеки, що відносяться до роботи з паливом, використанням палива або до реагування в надзвичайній ситуації, пов`язаної з паливом, на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП, якщо вони кваліфіковані та дипломовані у відповідності з пунктами 2 та 5 правила V/1-2 або з пунктами 4 та 5 правила V/1-2 танкерів-газовозів, вважаються такими, що відповідають вимогам, вказаним в пункті 1 розділу A-V/3 про початкову підготовку для проведення вантажних операцій на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП.

7 Капітани, механіки та будь-які особи, які безпосередньо мають обов`язки для проведення вантажних операцій на суднах з паливом та паливними системами, та їх використанню на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП, повинні мати свідоцтво фахівця про проходження підготовки для проведення вантажних операцій на суднах за розширеною програмою, які підпадають під дію Кодексу МГП.

8 Кожний кандидат на отримання свідоцтва фахівця про проходження підготовки для проведення вантажних операцій на суднах за розширеною програмою, які підпадають під дію Кодексу МГП, при наявності Свідоцтва фахівця, описаного в пункті 4, повинен:

.1 пройти схвалений курс підготовки для проведення вантажних операцій на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП, і відповідати стандарту компетентності, зазначеному у розділі A-V/3, пункт 2 Кодексу ПДНВ; та

.2 мати щонайменше один місяць схваленого стажу роботи на судні, який включає мінімум три операції по бункеруванню на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП. Дві з трьох операцій по бункеруванню

можуть бути замінені підтвердженою підготовкою на тренажері з операцій по бункеруванню у межах підготовки, зазначеній у пункті 8.1 вище.

9 Капітани, механіки та будь-які особи, які безпосередньо мають обов`язки для проведення вантажних операцій на суднах з паливом та паливними системами, та їх використанню на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП, якщо вони кваліфіковані та дипломовані для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах і відповідають стандарту компетентності, зазначеному в правилі А-V/1-2, пункт 2, вважаються такими, що відповідають вимогам, як визначено в пункті 2 розділу А-V/3 у відношенні розширеної програми підготовки для проведення вантажних операцій на суднах, які підпадають під дію Кодексу МГП, також за умови якщо вони:

 1. .1  відповідають вимогам пункту 6; та
 2. .2  відповідають вимогам до бункерування, зазначеному в пункті 8.2

або брали участь у проведенні трьох вантажних операцій на танкері-газовозі; та

.3 мають стаж роботи на судні тривалістю три місяці протягом попередніх п`яти років:

 1. .1  на судні, яке підпадає під дію Кодексу МГП;
 2. .2  на танкерах, які перевозять види палива, щоохоплюються Кодексом МГП, у якості вантажу; або
 3. .3  на суднах, що використовують в якості палива гази або інші види палива з низькою температурою спалаху.

10 Кожна сторона повинна порівнювати стандарти компетентності, які вона пред`являє до осіб, що працюють на суднах, які використовують газ в якості палива, до 1 січня 2017 року, зі стандартами компетентності, вказаними у розділі А-V/3 Кодексу ПДНВ, та повинна визначати чи існує будь-яка необхідність вимагати підвищення кваліфікації від цих осіб.

11 Адміністрації повинні забезпечити видачу Свідоцтва фахівця морякам, які мають кваліфікацію згідно з пунктами 4 або 7 відповідно.

12 Моряки, які мають Свідоцтво фахівця у відповідності з пунктами 4 або 7 вище, повинні через строк, який не перевищує п`яти років, проходити відповідні курси підвищення кваліфікації або надати доказ того, що вони протягом попередніх п`яти років досягли необхідного стандарту компетентності”.

НАКАЗ № 813

ПОРЯДОК
підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден

{Заголовок Порядку в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру і вимоги до підтвердження кваліфікації з метою дипломування осіб командного складу суден, яким не передбачено присвоєння звань, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, осіб суднової команди морських суден, а також види обов’язкової підготовки для осіб, які займають певні посади або виконують певні обов’язки на судні.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які працюють або мають право працювати на морських суднах та на яхтах, що не займаються комерційними перевезеннями.

1.3. Цей Порядок не поширюється на персонал риболовних суден та військових суден, а також суден валовою місткістю менше 80 одиниць або потужністю головної енергетичної установки менше 55 кВт.

1.4. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

ГЕУ – головна енергетична установка;

ГМЗЛБ – Глобальна морська система зв’язку в разі лиха та для забезпечення безпеки;

ДКК – державна кваліфікаційна комісія, яка діє відповідно до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України в порядку, визначеному Мінінфраструктури України;

документальний доказ підготовки (Documentary Evidence) – свідоцтво, яке засвідчує проходження членом екіпажу судна схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою роботи або виконання спеціальних обов’язків на морських суднах. Документальний доказ видається схваленою організацією, установою, закладом, які здійснюють підготовку моряків (схваленим навчально-тренажерним закладом (НТЗ));

{Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

документ про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації – документ державного зразка про здобуття особою робітничої професії, присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації після завершення курсу професійно-технічного навчання в професійно-технічних навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування (далі – навчальні заклади), які здійснюють освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України;

захищені води – портові чи прибережні води, захищені рельєфом місцевості або штучними спорудами від впливу несприятливих погодних умов (вітру та хвилювання моря);

Кодекс ПДНВ – Кодекс з підготовки і дипломування моряків та несення вахти;

обов’язкові напрями підготовки для дипломування – напрями підготовки, які зазначені у кваліфікаційних вимогах та мінімальних стандартах компетентності осіб командного складу та суднової команди морських суден, встановлених Конвенцією ПДНВ та Кодексом ПДНВ, а також національними вимогами, яким необхідно відповідати зазначеним особам для отримання відповідного кваліфікаційного документа з метою роботи на морських суднах на посаді, зазначеній в цьому документі;

{Абзац одинадцятий пункту 1.4 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) – свідоцтво встановленого зразка, яке підтверджує кваліфікацію особи суднової команди чи особи командного складу, якій не передбачено присвоєння звань, або засвідчує проходження схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою роботи або виконання спеціальних обов’язків на морських суднах;

схвалена морська професійно-технічна освіта – професійно-технічна освіта, здобута у схваленому навчальному закладі професійно-технічної освіти, який здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії МОН України за відповідною професією для роботи на морських суднах у складі суднової команди, та засвідчена документом про освіту державного зразка;

{Абзац дванадцятий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

схвалений навчально-тренажерний заклад (НТЗ) – підприємство, організація або установа, що проводить підготовку моряків та має систему управління якістю у сфері підготовки моряків відповідно до Конвенції ПДНВ, сертифіковану органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю, тренажери (засоби для здійснення підготовки, зазначеної у відповідних навчальних програмах), матеріально-технічну базу, обладнання та засоби практичної демонстрації;

схвалений навчальний заклад професійно-технічної освіти – навчальний заклад, що здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії МОН України за відповідними професіями для роботи на морських суднах у складі суднової команди;

{Абзац чотирнадцятий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

фаховий виробничий стаж – досвід роботи за відповідною професією, що сприяє набуттю особою необхідної кваліфікації, професіоналізму і знань;

{Абзац п’ятнадцятий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

функція – група завдань, обов’язків та відповідальності, необхідних для експлуатації судна, забезпечення безпеки життя на морі або захисту морського середовища. Для осіб командного складу для виконання обов’язків на рівнях управління або експлуатації передбачено вісім функцій, за якими повинні бути продемонстровані визначені національними вимогами стандарти компетентності для роботи на суднах:

судноводіння;

обробка та розміщення вантажів;

управління операціями судна та піклування про людей на судні;

суднові механічні установки;

суднові рефрижераторні установки;

електрообладнання, електронна апаратура та системи управління;

технічне обслуговування та ремонт;

радіозв’язок.

У свідоцтві фахівця особи суднової команди та інших осіб, які пройшли підготовку за певними видами, функції визначаються відповідно до професійних вимог за окремою професією або видом підготовки.

1.5. Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Конвенції ПДНВ, Кодексі торговельного мореплавства України, Положенні про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння, затвердженому наказом Міністерства інфраструктури України від 07 серпня 2013 року № 567, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2013 року за № 1466/23998 (далі – Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння), та інших актах законодавства з питань морського транспорту.

{Пункт 1.5 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

1.6. Свідоцтво фахівця видається на підставі протоколу засідання ДКК у разі наявності вимог щодо підтвердження кваліфікації в ДКК, в іншому випадку – на підставі свідоцтва про підготовку у схваленому НТЗ.

{Пункт 1.6 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

1.7. Свідоцтво фахівця належать особі, яка отримала його у встановленому законодавством порядку.

1.8. Свідоцтво фахівця надає право його власнику займати посади або виконувати певні обов’язки на суднах, з урахуванням можливих встановлених обмежень стосовно типу, місткості, потужності та виду рухової установки, району плавання, типу обладнання тощо.

1.9. Інформація про свідоцтва фахівця, які були видані відповідно до цього Порядку або строк дії яких закінчився чи продовжений, дія яких була призупинена, які були анульовані або які були заявлені як загублені чи знищені, вноситься до єдиного Державного реєстру документів моряків.

ІІ. Загальні вимоги щодо підтвердження кваліфікації осіб командного складу суден, яким не передбачено присвоєння звань

2.1. До підтвердження кваліфікації з метою дипломування для роботи на командних посадах на суднах допускаються особи, які отримали відповідну освіту, мають документально підтверджені необхідну підготовку і стаж роботи, відповідають стандартам компетентності, визначеним національними і міжнародними вимогами.

{Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

2.2. Надання права на зайняття на суднах командних посад для осіб, яким не передбачено присвоєння звань, засвідчується свідоцтвом фахівця встановленого зразка.

ІІІ. Вимоги щодо підтвердження кваліфікації боцмана

3.1. Кожний кандидат на отримання свідоцтва фахівця боцмана повинен:

мати схвалену морську професійно-технічну освіту за професією матроса і свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка або робітничу кваліфікацію боцмана;

{Абзац другий пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати свідоцтво фахівця (свідоцтво) матроса першого класу;

{Абзац четвертий пункту 3.1 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати документально підтверджений стаж плавання на суднах за професією матроса першого класу не менше 2 років;

{Абзац четвертий пункту 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

повинен відповідати стандарту компетентності, зазначеному в розділі А-ІI/5 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам.

{Абзац п’ятий пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

{Абзац шостий пункту 3.1 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.2. Особи, яким підтверджена кваліфікація боцмана, мають право займати на морських суднах посади: боцман та матрос першого класу (кваліфікована особа палубної команди – able seafarer deck).

ІV. Вимоги щодо підтвердження кваліфікації осіб суднової команди морських суден

4.1. Для підтвердження кваліфікації з метою дипломування для роботи в складі суднової команди кандидат має відповідати таким вимогам:

мати схвалену професійно-технічну освіту;

мати чинні документальні докази проходження відповідної схваленої обов’язкової підготовки відповідно до розділу V цього Порядку;

{Абзац третій пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати документально підтверджений стаж роботи на суднах, визначений цим Порядком;

{Абзац п’ятий пункту 4.1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

для боцмана, донкермана, матроса першого класу, моториста першого класу, електрика – підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого Кодексом ПДНВ, та/або національних вимог, необхідну для зайняття посад на морських суднах, на які претендує ця особа.

{Абзац п’ятий пункту 4.1 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

4.2. Особам суднової команди може підтверджуватись кваліфікація з метою дипломування для зайняття таких посад на морських суднах:

матрос другого класу / особа суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, – rating forming part of a navigational watch (Правило ІІ/4 Конвенції ПДНВ);

матрос першого класу / кваліфікована особа палубної команди – able seafarer deck (Правило ІІ/5 Конвенції ПДНВ);

моторист другого класу / особа рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (Правило ІІІ/4 Конвенції ПДНВ);

моторист першого класу / кваліфікований моторист на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (Правило ІІІ/5 Конвенції ПДНВ);

електрик судновий / electro-technical rating (Правило ІІІ/7 Конвенції ПДНВ).

{Абзац сьомий пункту 4.2 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

{Абзац восьмий пункту 4.2 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Особи суднової команди, які відповідно до національних вимог раніше підтвердили кваліфікацію для роботи на морських суднах на посадах матроса другого класу, матроса першого класу, моториста другого класу, моториста першого класу та електрика суднового першого класу до набрання чинності цим Порядком для продовження роботи на морських суднах і зайняття посад відповідно:

матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, – rating forming part of a navigational watch (Правило II/4 Конвенції ПДНВ);

матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди – able seafarer deck (Правило II/5 Конвенції ПДНВ);

моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (Правило III/5 Конвенції ПДНВ);

моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room (Правило III/5 Конвенції ПДНВ) та

електрика суднового / electro-technical rating (Правило III/7 Конвенції ПДНВ)

повинні підтвердити відповідність компетентності стандартам, визначеним відповідно в розділах А-II/4, А-II/5, А-IІI/4, А-III/5 або А-III/7 Кодексу ПДНВ відповідно при обміні документів.

{Абзац тринадцятий пункту 4.2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

4.3. Надання права на зайняття особою суднової команди відповідної посади на судні засвідчується свідоцтвом фахівця встановленого зразка.

4.4. Свідоцтво фахівця надає право займати посади або виконувати певні обов’язки згідно із встановленими вимогами на суднах визначеного типу, місткості, потужності та виду рухової установки, району плавання.

4.5. Особам суднової команди для підтвердження кваліфікації для роботи на морських суднах необхідно:

1) для отримання свідоцтва матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, – rating forming part of a navigational watch відповідно до вимог Правила II/4 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче матроса другого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше двох місяців на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць і довжиною не менше 24 метрів, отриманий під час навчання в навчальному закладі відповідно до планів навчальних закладів. При цьому стаж роботи на судні має бути пов’язаний з функціями несення ходової навігаційної вахти і включати виконання обов’язків під безпосереднім керівництвом вахтового помічника або кваліфікованої особи палубної команди (матроса першого класу);

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

2) для отримання свідоцтва фахівця матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди – able seafarer deck відповідно до вимог Правила II/5 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації матроса першого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи на судні не менше дванадцяти місяців на самохідних морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше у складі суднової команди морських суден;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого розділом А-ІІ/5 Кодексу ПДНВ, та національних вимог, необхідну для зайняття на морських суднах посади матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди – able seafarer deck;

3) для отримання свідоцтва фахівця моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room відповідно до вимог Правила III/4 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче моториста другого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи на суднах не менше двох місяців у складі машинної команди на самохідних суднах з ГЕУ потужністю 55 кВт і більше;

{Абзац четвертий підпункту 3 пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

4) для отримання свідоцтва моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room відповідно до вимог Правила III/5 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації моториста першого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи на суднах не менше дванадцяти місяців у складі машинної команди на морських суднах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого в розділі А-ІІІ/5 Кодексу ПДНВ, та національних вимог, необхідну для зайняття на морських суднах посади моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується / able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room;

5) для отримання свідоцтва електрика суднового / electro-technical rating відповідно до вимог Правила III/7 Конвенції ПДНВ та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче електрика першого класу;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого в розділі А-ІІІ/7 Кодексу ПДНВ, та національних вимог, необхідну для зайняття посад на морських суднах, на які претендує ця особа.

Для отримання свідоцтва електрика суднового першого класу / electro-technical rating необхідно мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на морських суднах з ГЕУ потужністю 55 кВт і більше у складі машинної команди з участю в роботах з обслуговування суднового електрообладнання під контролем електромеханіка або вахтового механіка;

6) для отримання свідоцтва кухаря суднового відповідно до вимог Конвенції Міжнародної організації праці 1946 року № 69 «Про видачу судновим поварам свідоцтв про кваліфікацію» та національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче кухаря суднового 4 розряду;

мати фаховий виробничий стаж за професією кухаря у сфері громадського харчування не менше дванадцяти місяців;

{Абзац четвертий підпункту 6 пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

7) для отримання свідоцтва машиніста помпового (донкермана) відповідно до національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації моториста першого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на посаді моториста першого класу на танкерах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності, встановленого в розділі А-ІІІ/5 Кодексу ПДНВ, та національних вимог, необхідну для зайняття на морських суднах посад машиніста помпового (донкермана) та моториста першого класу;

8) для отримання свідоцтва моториста (машиніста) рефрижераторних установок відповідно до національних вимог:

мати документ державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації не нижче моториста другого класу;

мати документально підтверджений стаж роботи не менше дванадцяти місяців на самохідних суднах з ГЕУ потужністю 750 кВт і більше у складі машинної команди, з яких не менше шести місяців – з участю в роботах з обслуговування суднових рефрижераторних установок під контролем моториста (машиніста) рефрижераторних установок або механіка рефрижераторних установок, або вахтового механіка.

{Абзац четвертий підпункту 8 пункту 4.5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

4.6. Особи, які мають відповідне свідоцтво фахівця, мають право займати такі посади:

{Абзац перший пункту 4.6 розділу IV в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

матроса другого класу / особи суднової команди, яка несе ходову навігаційну вахту, – rating forming part of a navigational watch, якщо особа відповідає вимогам підпункту 1 пункту 4.5 цього розділу;

матроса першого класу / кваліфікованої особи палубної команди – able seafarer deck, якщо особа відповідає вимогам підпункту 2 пункту 4.5 цього розділу;

моториста другого класу / особи рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – rating forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room, якщо особа відповідає вимогам підпункту 3 пункту 4.5 цього розділу;

моториста першого класу / кваліфікованого моториста на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується, – able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room, якщо особа відповідає вимогам підпункту 4 пункту 4.5 цього розділу;

електрика суднового / electro-technical rating, якщо особа відповідає вимогам підпункту 5 пункту 4.5цього розділу;

кухаря суднового, якщо особа відповідає вимогам підпункту 6 пункту 4.5 цього розділу;

машиніста помпового (донкермана), якщо особа відповідає вимогам підпункту 7 пункту 4.5цього розділу;

моториста (машиніста) рефрижераторних установок, якщо особа відповідає вимогам підпункту 8 пункту 4.5 цього розділу.

4.7. Свідоцтва фахівця матроса другого класу, матроса першого класу, моториста другого класу, моториста першого класу, електрика суднового, кухаря суднового та інших осіб суднової команди є безстроковими (видаються на необмежений строк).

{Розділ IV доповнено новим пунктом 4.7 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

V. Обов’язкові види підготовки для осіб суднової команди

5.1. Види підготовки, які є обов’язковими для осіб суднової команди для роботи на морських суднах:

1) початкова підготовка (Правило VI/1 Конвенції ПДНВ, пункти 1, 2 розділу A-VI/1 Кодексу ПДНВ);

{Підпункт 1 пункту 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

2) рятувальні шлюпки і плоти, чергові шлюпки (пункт 1 Правила VI/2 Конвенції ПДНВ, пункти 1-4 розділу A-VI/2 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для осіб, які можуть бути призначені для командування рятувальними шлюпками і плотами, черговими шлюпками (за вимогами судновласника).

{Абзац другий підпункту 2 пункту 5.1 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Підготовка не є обов’язковою для осіб, які працюють виключно на суднах технічного, портового та службово-допоміжного флоту або на інших суднах, на яких не встановлені рятувальні шлюпки та колективні надувні рятувальні плоти. У разі відсутності такої підготовки до свідоцтва фахівця вноситься обмеження «Крім суден, на яких встановлені рятувальні шлюпки та колективні надувні рятувальні плоти;

{Підпункт 2 пункту 5.1 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3) швидкісні чергові шлюпки (пункт 2 Правила VI/2 Конвенції ПДНВ, пункти 7-10 розділу A-VI/2 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для осіб, які можуть бути призначені для командування швидкісними черговими шлюпками (за вимогами судновласника);

4) боротьба з пожежею за розширеною програмою (Правило VI/3 Конвенції ПДНВ, пункти 1-4 розділу A-VI/3 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для осіб, які можуть бути призначені керувати роботою по боротьбі з пожежею (за вимогами судновласника);

{Абзац другий підпункту 4 пункту 5.1 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

5) перша медична допомога (пункт 1 Правила VI/4 Конвенції ПДНВ, пункти 1-3 розділу A-VI/4 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для осіб, які можуть бути призначені надавати першу медичну допомогу за вимогами судновласника.

5.2. Проходження підготовки, зазначеної в пункті 5.1 цього розділу, засвідчується документальними доказами підготовки, виданими НТЗ, в яких вона проводилась.

5.3.  Особи суднової команди, яким потрібно пройти підготовку, зазначену в пункті 5.1 цього розділу, кожні 5 років проходять у схваленому НТЗ повторну підготовку та перевірку компетентності. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається.

{Пункт 5.3 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

5.4. Види обов’язкової підготовки для осіб командного складу і суднової команди для роботи на танкерах:

1) початкова підготовка для здійснення вантажних операцій на танкерах:

для персоналу нафтових танкерів і танкерів-хімовозів (пункти 1, 2 Правила V/1-1 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу A-V/1-1 Кодексу ПДНВ);

для персоналу танкерів-газовозів (пункти 1, 2 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу A-V/1-2 Кодексу ПДНВ).

Початкову підготовку повинні пройти всі особи командного складу та суднової команди, за якими закріплені особливі обов’язки та відповідальність, що стосується вантажу або вантажного устаткування на нафтових танкерах, танкерах-хімовозах чи танкерах-газовозах.

Такі особи проходять один раз на 5 років у схваленому НТЗ повторну підготовку та перевірку компетентності. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається;

{Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 5.4 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

2) підготовка за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на танкерах:

для персоналу нафтових танкерів (пункти 3, 4 Правила V/1-1 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу A-V/1-1 Кодексу ПДНВ);

для персоналу танкерів-газовозів (пункти 3, 4 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу A-V/1-2 Кодексу ПДНВ).

Підготовку за розширеною програмою повинні пройти капітани, старші помічники капітанів, старші механіки, другі механіки, а також інші особи, які несуть безпосередню відповідальність за завантаження, розвантаження та застережні заходи під час перевезення або обробки вантажу, чищення танків або інші вантажні операції на нафтових танкерах, танкерах-хімовозах і газовозах.

Такі особи проходять один раз на 5 років у схваленому НТЗ повторну підготовку та перевірку компетентності. Якщо період роботи особи на морських суднах на посаді (посадах) відповідно до свідоцтва фахівця становить загалом не менше ніж 12 місяців протягом останніх 5 років, що передують дню подання заяви, повторна підготовка не вимагається.

{Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 5.4 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Кандидат на отримання свідоцтва фахівця про підготовку для здійснення вантажних операцій на танкерах за розширеною програмою повинен мати не менше трьох місяців стажу роботи на відповідному типі танкера (або один місяць стажу роботи на відповідному типі танкера за умови роботи на цьому танкері на позаштатній посаді, з участю не менше ніж у трьох операціях із завантаження і в трьох операціях з розвантаження відповідного виду вантажу, що повинно бути підтверджено записами у схваленій книзі реєстрації підготовки);

3) проходження особами командного складу і суднової команди підготовки для роботи на танкерах всіх типів як початкової, так і за розширеною програмою засвідчується відповідним до виду підготовки і типу танкера свідоцтвом фахівця установленого зразка.

Свідоцтво фахівця видається особі капітаном морського порту після успішного підтвердження кваліфікації цією особою в ДКК.

Строк дії свідоцтва фахівця для роботи на танкерах – 5 років від дати видачі протоколу ДКК.

Відсутність зазначеної підготовки під час підтвердження кваліфікації осіб командного складу і суднової команди з метою дипломування для роботи на морських суднах не є підставою для внесення в підтвердження до диплома та в свідоцтво фахівця цих осіб обмежень типу «Крім танкерів».

5.5. Види обов’язкової підготовки для осіб командного складу і суднової команди для роботи на пасажирських суднах:

управління неорганізованими масами людей (пункт 4 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для капітанів, осіб командного складу та іншого персоналу, призначеного в судновому розкладі по тривогах надавати допомогу пасажирам на пасажирських суднах у випадку аварійної ситуації);

підготовка з питань безпеки (пункт 5 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для персоналу, який забезпечує безпосереднє обслуговування пасажирів у пасажирських приміщеннях на пасажирських суднах);

підготовка з управління та поведінки людей в кризових ситуаціях (пункт 6 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 3 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для капітанів, старших механіків, старших помічників капітана, других механіків та будь-яких осіб, призначених згідно з розкладом по тривогах відповідальними за безпеку пасажирів пасажирських суден в аварійних ситуаціях);

підготовка з питань безпеки пасажирів і вантажу та водонепроникності корпусу на пасажирських суднах ро-ро (пункт 7 Правила V/2 Конвенції ПДНВ, пункт 4 розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ для капітанів, старших механіків, старших помічників капітана, других механіків та кожної особи, на яку покладено безпосередню відповідальність за посадку та висадку пасажирів, завантаження, розвантаження або кріплення вантажу чи закриття отворів у корпусі пасажирських суден ро-ро).

Документальним доказом проходження обов’язкової підготовки, зазначеної в цьому пункті, є документ, який видається НТЗ.

Відсутність зазначеної в цьому пункті підготовки під час підтвердження кваліфікації осіб командного складу і суднової команди з метою дипломування для роботи на морських суднах не є підставою для внесення в підтвердження до диплома та у свідоцтво фахівця цих осіб обмежень типу «Крім пасажирських суден».

5.6. Види обов’язкової підготовки для осіб командного складу і суднової команди з питань охорони суден:

1) підготовка та інструктаж з питань охорони суден для всіх моряків – для усіх членів екіпажу судна (пункти 1, 2 Правила VI/6 Конвенції ПДНВ, пункти 1-4 розділу A-VI/6 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для всіх членів екіпажу судна, крім офіцерів з охорони судна;

2) підготовка моряків, призначених виконувати обов’язки з охорони судна, – для осіб, які можуть бути призначені для виконання спеціальних обов’язків з питань охорони судна (пункти 4, 5 Правила VI/6 Конвенції ПДНВ, пункти 6-8 розділу A-VI/6 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для членів екіпажу судна, яким можуть бути призначені спеціальні обов’язки з охорони судна за вимогами судновласника;

3) підготовка осіб командного складу, відповідальних за охорону судна (офіцер з охорони судна), – для осіб командного складу, які можуть бути призначені відповідальними за охорону судна (Правило VI/5 Конвенції ПДНВ, пункти 1-4 розділу A-VI/5 Кодексу ПДНВ).

Підготовка є обов’язковою для осіб командного складу, які можуть бути призначені відповідальними за охорону судна за вимогами судновласника;

4) успішне завершення виду підготовки, зазначеного в підпункті 3 цього пункту, засвідчується свідоцтвом фахівця встановленого зразка, яке видається капітаном морського порту на підставі свідоцтва про підготовку, виданого схваленим НТЗ.

{Підпункт 4 пункту 5.6 розділу V в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

5.7. Під час дипломування осіб командного складу, яким не передбачено присвоєння звань, та суднової команди з метою роботи на суднах, що плавають виключно в портових, захищених водах і в безпосередній близькості до захищених вод, та виконання спеціальних обов’язків на цих суднах обов’язковими видами підготовки є:

початкова підготовка з питань безпеки (Правило VI/1 Конвенції ПДНВ, пункти 1, 2 розділу A-VI/1 Кодексу ПДНВ) – для усіх членів екіпажу;

{Абзац третій пункту 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

{Абзац четвертий пункту 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

{Абзац п’ятий пункту 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

для машиніста помпового (донкермана) додатково:

{Абзац четвертий пункту 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

{Абзац п’ятий пункту 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

початкова підготовка для роботи на відповідних типах танкерів (пункти 1, 2 Правила V/1-1 або пункти 1, 2 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, пункт 1 розділу A-V/1-1 або пункт 1 розділу А-V/1-2 Кодексу ПДНВ);

підготовка за розширеною програмою для роботи на нафтових танкерах (пункти 3, 4 Правила V/1-1 або пункти 5, 6 Правила V/1-1, або пункти 3, 4 Правила V/1-2 Конвенції ПДНВ, пункт 2 розділу A-V/1-1 або пункт 3 розділу A-V/1-1, або пункти 3, 4 розділу A-V/1-2 Кодексу ПДНВ).

Проходження зазначених видів підготовки засвідчується документальними доказами підготовки, виданими НТЗ, або свідоцтвами фахівця для роботи на танкерах та є обов’язковою передумовою для отримання відповідних свідоцтв фахівця, необхідних для роботи у вказаних акваторіях.

VІ. Вимоги щодо обчислення стажу плавання, необхідного для отримання кваліфікаційних документів

6.1. Під час дипломування осіб командного складу, яким не передбачено присвоєння звань, осіб суднової команди використовуються загальні вимоги щодо обчислення стажу роботи на морських суднах, встановлені Положенням про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння.

{Пункт 6.1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

6.2. Для підтвердження кваліфікації для роботи на морських суднах на посадах: електрогазозварник судновий, токар судновий, офіціант судновий, буфетник судновий, бармен судновий необхідно мати не менше дванадцяти місяців стажу роботи за відповідною професією на берегових підприємствах.

6.3. Для підтвердження кваліфікації для роботи на морських суднах на інших суднових робітничих посадах, не перелічених у цьому Порядку, стаж роботи не вимагається.

{Розділ VII виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

НАКАЗ № 812

ПОРЯДОК
видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедури і вимоги до видачі кваліфікаційних документів та підтверджень до них особам командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, особам суднової команди морських суден та випускникам морських навчальних закладів.

1.2. Цей Порядок поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які працюють або мають право працювати на морських торговельних суднах у складі командного складу та суднової команди, яхтах, а також на випускників морських навчальних закладів України незалежно від громадянства.

Цей Порядок не поширюється на осіб командного складу і суднової команди риболовних суден, військових суден, а також суден валовою місткістю менше 80 одиниць або потужністю головної енергетичної установки менше 55 кВт.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

диплом (Certificate of Competency) – документ схваленого зразка, яким засвідчується присвоєння звань особам командного складу;

ДКК – державна кваліфікаційна комісія, яка діє відповідно до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України у порядку, визначеному Мінінфраструктури України;

документальний доказ підготовки (Documentary Evidence) – свідоцтво, яке засвідчує проходження членом екіпажу судна схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою роботи або виконання спеціальних обов’язків на морських суднах. Документальний доказ видається схваленою організацією, установою, закладом, які здійснюють підготовку моряків (схваленим навчально-тренажерним закладом);

{Пункт 1.3 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

кваліфікаційний документ – диплом (Certificate of Competency) та свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) встановленого зразка;

підтвердження до диплома (Endorsement) – документ схваленого зразка, який відповідно до вимог Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі – Конвенція ПДНВ), видається з метою засвідчення видачі або повторного підтвердження диплома;

{Абзац шостий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

{Абзац сьомий пункту 1.3 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) – свідоцтво встановленого зразка, яке підтверджує кваліфікацію особи суднової команди чи особи командного складу, якій не передбачено присвоєння звань, або засвідчує проходження схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою роботи або виконання спеціальних обов’язків на морських суднах. Свідоцтво фахівця видається відповідно до виду свідоцтв капітаном морського порту після проходження підготовки у схваленому навчально-тренажерному закладі та успішного складання іспиту в ДКК або навчально-тренажерному закладі.

{Абзац сьомий пункту 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Конвенції ПДНВ, Кодексі торговельного мореплавства України, інших актах законодавства з питань морського транспорту.

1.4. Видача кваліфікаційних документів моряків та підтверджень до них здійснюється капітанами морських портів України (далі – капітан порту) після підтвердження кваліфікації.

{Абзац перший пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Моряк може отримати кваліфікаційний документ протягом дванадцяти місяців після дати підтвердження кваліфікації.

{Абзац другий пункту 1.4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

1.5. Особам командного складу морських суден, яким у встановленому порядку присвоєні звання, видаються дипломи (Certificate of Competency) і підтвердження до дипломів встановленого зразка.

Особам командного складу морських суден, яким не передбачено присвоєння звань, і особам суднової команди морських суден видаються свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency) встановленого зразка.

{Абзац другий пункту 1.5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Особам командного складу і суднової команди морських суден, які пройшли підготовку для проведення вантажних операцій на танкерах (нафтових, хімовозах і газовозах), а також особам командного складу, відповідальним за охорону судна (офіцер з охорони судна), видаються свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency) встановленого зразка.

1.6. Строк дії дипломів та свідоцтв фахівця, зазначених в абзацах першому та другому пункту 1.5 цього розділу, необмежений.

Строк дії підтвердження до диплома не може перевищувати 5 років від дати проведення засідання ДКК, на якому було прийнято рішення стосовно присвоєння звання чи кваліфікації або повторного підтвердження диплома.

{Абзац другий пункту 1.6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Строк дії свідоцтв фахівця, зазначених в абзаці третьому пункту 1.5 цього розділу, становить 5 років.

1.7. Кваліфікаційні документи моряків та підтвердження до дипломів друкуються на бланках встановленого зразка, виготовлених відповідно до встановленого технічного опису.

{Пункт 1.7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

1.8. Для отримання диплома та/або підтвердження до нього чи свідоцтва фахівця, зазначеного в пункті 1.4 цього розділу, моряк подає капітану порту особисто або через іншу особу за довіреністю, виданою в установленому порядку:

{Абзац перший пункту 1.8 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

заяву встановленого зразка (додаток 1);

копії першої та другої (а у разі досягнення віку 25 або 45 років – додатково третьої або п’ятої) сторінок паспорта громадянина України або копії сторінок документа, який посвідчує особу іноземця або особу без громадянства (для таких осіб), на яких зазначено відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника та є його фотокартка;

попередній кваліфікаційний документ та підтвердження до нього (за наявності);

копію документа про освіту;

копії документів, що підтверджують проходження схваленої обов’язкової підготовки;

копію документа про підвищення кваліфікації (у разі якщо це передбачено чинним законодавством);

три кольорові фотокартки розміром 30×40 мм на матовому папері з чітким зображенням голови та плечей;

копію сторінки посвідчення особи моряка (за наявності), на якій зазначено відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника та є його фотокартка, або копії сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон (за наявності), на яких зазначено відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника та є його фотокартка;

копію чинного документа встановленого зразка про придатність до роботи на морських суднах за станом здоров’я;

{Абзац десятий пункту 1.8 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

копії сторінок послужної книжки моряка із записами, що підтверджують необхідний стаж роботи на судні, а також сторінки, на якій зазначено відомості про ім’я, прізвище та дату народження власника та є його фотокартка (у разі необхідності підтвердження стажу роботи);

протокол засідання ДКК, складений не більше ніж 12 місяців тому (подається у разі наявності вимог щодо підтвердження кваліфікації в ДКК).

{Абзац дванадцятий пункту 1.8 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Усі копії приймаються при пред’явленні оригіналу документа.

Випускники вищих морських навчальних закладів для отримання у капітана порту першого кваліфікаційного документа і підтвердження до нього подають належним чином оформлену книгу реєстрації підготовки.

{Абзац чотирнадцятий пункту 1.8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Капітанам портів забороняється вимагати від моряків інші документи, крім зазначених у цьому пункті.

1.9. Строк оформлення і видачі кваліфікаційних документів та підтверджень до них не повинен перевищувати десяти робочих днів з дня прийняття документів від заявника, за винятком випадків, визначених у підпункті 12 пункту 2.1 розділу ІІ цього Порядку.

1.10. У прийнятті документів моряку може бути відмовлено у таких випадках:

подання не всіх документів, передбачених пунктом 1.8 цього розділу;

подання документів, термін дійсності яких сплив (не стосується підтверджень до кваліфікаційних документів, посвідчення особи моряка).

{Абзац третій пункту 1.10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

II. Правила заповнення кваліфікаційних документів моряків

2.1. Заповнення кваліфікаційних документів моряків та підтверджень до дипломів службами капітанів морських портів здійснюється з використанням комп’ютерної техніки за єдиною програмою на підставі даних, внесених до протоколу засідання ДКК, та відповідно до цього Порядку таким чином:

{Абзац перший пункту 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

1) номер кваліфікаційного документа моряка присвоюється капітаном порту під час реєстрації документа. Кваліфікаційний документ і підтвердження до нього повинні мати однаковий номер. Номер складається з трьох чисел: порядковий номер – з п’яти цифр, рік видачі документа – з чотирьох цифр та код морського порту, в якому видано документ, – з двох цифр (наприклад: 01234/2013/08). Коди морських портів, капітани яких мають право видавати кваліфікаційні документи моряків, наведено в додатку 2 до цього Порядку;

2) кваліфікаційні документи моряків та підтвердження до дипломів заповнюються українською та англійською мовами. Прізвище, ім’я, дата народження власника кваліфікаційного документа беруться з посвідчення особи моряка. У разі відсутності посвідчення особи моряка прізвище, ім’я та дата народження беруться з паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у разі наявності) чи документа, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, чи з попереднього кваліфікаційного документа.

У разі відсутності посвідчення особи моряка, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або попереднього кваліфікаційного документа транслітерація прізвища та імені (з української на англійську і у разі потреби з англійської на українську) виконується з використанням встановлених правил транслітерації.

{Підпункт 2 пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Транслітерація прізвища та імені (з української на англійську і у разі потреби з англійської на українську) виконується з використанням встановлених правил транслітерації;

3) дати в документах зазначаються у форматі: дд.мм.рррр, де «дд» означає день, «мм» – місяць, а «рррр» – рік;

4) до графи «правила (regulations)» вноситься номер (номери) відповідних Правил Конвенції ПДНВ;

5) до графи «присвоєно звання/підтверджена кваліфікація (certified as)» вноситься звання, яке присвоєно, чи кваліфікація, яка підтверджена рішенням ДКК, як зазначено в протоколі ДКК;

6) до графи «посада або посади (capacity or capacities)» українською мовою в називному відмінку та англійською мовою вноситься посада або посади, які власник документа має право займати або виконувати зазначені функції на відповідному рівні з обмеженнями (якщо є) залежно від звання або кваліфікації, валової місткості судна, потужності головної енергетичної установки, району плавання та стажу роботи на судні на відповідних посадах;

7) до колонки «Функція (Function)» кваліфікаційних документів моряків вносяться функції, для виконання яких власник документа визнаний кваліфікованим.

У дипломах та підтвердженнях до них осіб командного складу для виконання обов’язків на рівнях управління або експлуатації до цієї колонки вносяться функції:

судноводіння (Navigation);

обробка і розміщення вантажів (Cargo handling and stowage);

управління операціями судна та піклування про людей на судні (Controlling the operation of the ship and care for person on board);

суднові механічні установки (Marine engineering);

електрообладнання, електронна апаратура і системи керування (Electrical, electronic and control engineering);

технічне обслуговування і ремонт (Maintenance and repair);

радіозв’язок (Radiocommunications);

суднові рефрижераторні установки (Refrigerator engineer officer).

У свідоцтвах фахівця до цієї колонки вносяться функції відповідно до професійних вимог за окремою професією або видом підготовки;

8) до колонки «Рівень (Level)» вносяться рівні відповідальності, на яких моряк здатний кваліфіковано виконувати кожну з функцій, зазначених у колонці «Функція (Function)»:

рівень управління (Management level);

рівень експлуатації (Operational level);

допоміжний рівень (Support level);

9) до колонки «Обмеження (якщо є) (Limitations applying (if any)» диплома вноситься фраза «Як зазначено у підтвердженні (As indicated in the endorsement)».

До підтвердження до диплома вносяться обмеження (якщо є) стосовно типу або валової місткості судна, типу або потужності головної енергетичної установки, району плавання, суднового обладнання, стану здоров’я моряка тощо, які встановлюються у разі невиконання відповідних вимог Конвенції ПДНВ або національних вимог щодо дипломування;

10) до колонки «Обмеження (якщо є) (Limitations applying (if any)» свідоцтва фахівця вносяться обмеження (якщо є) стосовно типу або валової місткості судна, типу або потужності головної енергетичної установки, району плавання, суднового обладнання, стану здоров’я моряка тощо, які встановлюються у разі невиконання відповідних вимог Конвенції ПДНВ або національних вимог щодо дипломування;

11) до рядка «Диплом виданий (Certificate issued)» або «Свідоцтво видане (Certificate issued)» вноситься дата видачі документа. До рядка «Підтвердження № __ видане (Endorsement № issued on)» вносяться номер та дата видачі підтвердження;

12) назви правил Конвенції ПДНВ, присвоєне звання або підтверджена кваліфікація, посади, функції, рівень відповідальності, обмеження (якщо є) вносяться до кваліфікаційних документів та підтверджень до дипломів так, як вони зазначені в протоколі ДКК.

{Абзац перший підпункту 12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39  від 01.02.2016}

При цьому у разі виявлення розбіжностей між записами у протоколі ДКК і документами, що подані, капітан порту зобов’язаний у триденний строк звернутись до ДКК для з’ясування питання. У таких випадках ДКК протягом п’яти робочих днів з дати отримання звернення надає капітану порту відповідні роз’яснення або (у разі помилкового внесення даних до протоколу) видає новий протокол.

У такому випадку строк оформлення і видачі кваліфікаційних документів та підтверджень до них не повинен перевищувати двадцяти робочих днів;

13) назва морського порту та прізвище капітана порту друкуються, підписи капітана порту з обох сторін документа засвідчуються його печаткою.

2.2. Перед ламінуванням кваліфікаційного документа та підтвердження до нього захисною плівкою його власник ставить особистий підпис у документі в присутності уповноваженої особи.

До диплома моряка може видаватися одне або два підтвердження, які надають його власнику право займати одну або декілька посад. Підставою для видачі другого підтвердження є відповідний протокол ДКК.

{Абзац другий пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

2.3. У разі виявлення неточностей чи помилок у кваліфікаційному документі або підтвердженні до диплома після їх заповнення чи ламінування такий документ або підтвердження анулюється. При цьому моряку видається інший кваліфікаційний документ або підтвердження.

2.4. Обмеження, внесені до підтвердження до диплома, можуть бути зняті чи змінені лише за рішенням ДКК. У таких випадках капітан порту на підставі протоколу ДКК та відповідних документів видає заявнику нове підтвердження з обмеженнями або без них, як зазначено в протоколі ДКК.

III. Видача, обмін та облік кваліфікаційних документів та підтверджень до них

3.1. Документи, що приймаються від заявника, повинні бути ретельно перевірені уповноваженим працівником служби капітана порту і зареєстровані. Для реєстрації вхідних документів, прийнятих від заявника і сформованих в окрему дипломну справу, капітаном порту ведуться окремі журнали обліку дипломних справ осіб командного складу і суднової команди морських суден. Порядковий номер реєстрації дипломної справи заявника в цих журналах є вхідним номером, який проставляється на дипломній справі, а також у відповідній графі в журналах видачі заявникам кваліфікаційних документів та їх підтверджень (зразок форми журналу обліку дипломних справ осіб командного складу та суднової команди морських суден, суден портового, службово-допоміжного і технічного флоту, малотоннажних суден наведений в додатку 3 до цього Порядку).

{Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.2. Облік виданих дипломів, свідоцтв фахівця та підтверджень до дипломів ведеться у відповідних журналах реєстрації видачі дипломів осіб командного складу, журналах реєстрації видачі свідоцтв фахівця, журналах реєстрації видачі підтверджень до дипломів згідно зі зразками, наведеними в додатках 4, 5, 6 до цього Порядку. Аркуші зазначених журналів повинні бути пронумеровані, журнали прошнуровані та скріплені підписом і печаткою капітана порту.

Кваліфікаційні документи та підтвердження до дипломів видаються тільки заявникові під особистий підпис у зазначених журналах.

{Абзац другий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.3. У журналах реєстрації видачі дипломів осіб командного складу, журналах реєстрації видачі свідоцтв фахівця, журналах реєстрації видачі підтверджень до дипломів графи щодо звання, кваліфікації, посади та обмеження можуть заповнюватися у скороченому або кодованому вигляді.

Номери бланків повинні бути записані послідовно. Якщо бланк зіпсований, то запис закреслюється літерою Z і робиться запис «Бланк зіпсований» із проставленням дати, підпису працівника служби капітана порту.

Рівні відповідальності записуються за такими скороченнями:

рівень управління (Management level) – 1;

рівень експлуатації (Operational level) – 2;

допоміжний рівень (Support level) – 3.

Функції записуються за такими скороченнями:

судноводіння (Navigation) – 1;

обробка і розміщення вантажів (Cargo handling and stowage) – 2;

управління операціями судна та піклування про людей на судні (Controlling the operation of the ship and care for person on board) – 3;

суднові механічні установки (Marine engineering) – 4;

електрообладнання, електронна апаратура і системи керування (Electrical, electronic and control engineering) – 5;

технічне обслуговування і ремонт (Maintenance and repair) – 6;

радіозв’язок (Radiocommunications) – 7;

суднові рефрижераторні установки (Refrigerator engineer officer) – 8.

3.4. На кожний виданий кваліфікаційний документ або видане окремо підтвердження до диплома заводиться окрема дипломна справа, до якої підшиваються всі необхідні документи і копії, у тому числі копія виданого документа. Дипломні справи формуються в томи і зберігаються в службі капітана порту.

{Абзац перший пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Строк зберігання дипломних справ – 75 років.

Строк зберігання справ про повторну видачу підтверджень дипломів – 6 років.

{Абзац третій пункту 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.5. У разі зміни зразків кваліфікаційних документів моряків (диплома або свідоцтва фахівця) та підтверджень до дипломів у зв’язку зі змінами в законодавстві моряки мають право обміняти у капітана порту кваліфікаційні документи (дипломи, кваліфікаційні свідоцтва, свідоцтва та інші документи) старого зразка на відповідні рівноцінні кваліфікаційні документи нового зразка, які вводяться в дію. Обмін проводиться капітаном порту за заявою моряка після перевірки кваліфікаційного документа, який обмінюється, на дійсність у Державному реєстрі документів моряків. При обміні кваліфікаційний документ, який обмінюється, вилучається і відповідний рівноцінний кваліфікаційний документ нового зразка видається заявнику у строк до десяти робочих днів з дати прийняття заяви.

{Абзац перший пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

При цьому строк дії підтвердження до нового диплома не може перевищувати строку дії старого підтвердження. У разі бажання моряка отримати підтвердження на строк 5 років йому необхідно підтвердити кваліфікацію в ДКК на загальних умовах.

{Абзац другий пункту 3.5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Відсутність підготовки щодо здійснення вантажних операцій на танкерах або роботи на пасажирських суднах чи суднах інших типів не є підставою для внесення у підтвердження до диплома та у свідоцтво фахівця обмежень типу «Крім танкерів» або «Крім пасажирських суден».

{Пункт 3.5 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.6. Видача дипломів і свідоцтв фахівця нового зразка на заміну відповідних документів старого зразка реєструється у журналах реєстрації видачі дипломів осіб командного складу, журналах реєстрації видачі свідоцтв фахівця (додатки 4, 5).

Капітани портів станом на 01 та 15 число щомісяця надають інформацію до Державного реєстру документів моряків про обміняні дипломи та їх підтвердження, свідоцтва фахівця.

3.7. У разі втрати або пошкодження кваліфікаційного документа чи підтвердження до нього капітан порту може видати моряку за його заявою новий документ під новим номером на заміну втраченого або пошкодженого.

Для отримання нового документа на заміну втраченого власник подає до друкованого засобу масової інформації оголошення про втрату кваліфікаційного документа. Після дня публікації оголошення власник документа має право подати заяву капітану порту, до якої додається примірник друкованого засобу масової інформації, в якому опубліковано оголошення про втрату цього кваліфікаційного документа, та отримати новий документ, якщо втрачений документ не знайдено або не повернуто капітану порту.

{Абзац другий пункту 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

У разі якщо власник документа має документальні докази, що документ втрачений під час загибелі судна або загублений під час перебування його власника за межами України, оголошення в засобах масової інформації про втрату документа можна не подавати.

{Абзац четвертий пункту 3.7 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Нові кваліфікаційні документи або підтвердження до них на заміну втрачених чи пошкоджених видаються капітаном порту протягом десяти робочих днів з дати прийняття заяви від моряка.

У разі якщо втрачений документ знайдено після отримання заявником нового документа, знайдений документ повинен терміново бути зданий капітану порту, який видав цей документ.

Пошкоджений кваліфікаційний документ та/або підтвердження до нього вилучаються.

Вилучені кваліфікаційні документи або підтвердження до них, а також документи, повернуті капітану порту як знайдені після видачі нових, анулюються і зберігаються у дипломній справі.

Про анулювання кваліфікаційного документа капітан порту щомісяця станом на 01 число місяця, що настає за звітним періодом, але не пізніше третього робочого дня місяця надає письмову інформацію до Державного реєстру документів моряків та капітану порту, який видав документ, що був анульований.

{Абзац восьмий пункту 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.8. У разі виявлення під час розгляду документів моряка підроблених документів або недостовірних відомостей у документах, невідповідностей документів чинному законодавству, у тому числі вимогам цього Порядку, капітан порту відмовляє у видачі кваліфікаційного документа або підтвердження до диплома.

При цьому подані документи протягом десяти робочих днів з дня їх надходження повертаються власнику під підпис у журналі обліку дипломних справ осіб командного складу та суднової команди морських суден, суден портового, службово-допоміжного і технічного флоту, малотоннажних суден у колонці «Примітки». На заяві разом з рішенням капітана порту зазначаються підстави для відмови.

{Абзац другий пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.9. Інформація щодо виданих капітанами портів кваліфікаційних документів моряків та підтверджень до дипломів зберігається в електронній базі даних відповідної служби капітана порту.

{Пункт 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.10. Капітани портів станом на 01 та 15 число щомісяця надсилають інформацію, зазначену в пункті 3.9 цього розділу, до Державного реєстру документів моряків.

3.11. Щокварталу капітани портів затверджують акти про знищення зіпсованих бланків документів у двох примірниках. Перші примірники актів формуються у справи, які зберігаються протягом трьох років. Другий примірник акта надсилається до Державного реєстру документів моряків.

{Пункт 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3.12. Забороняється знищувати та вилучати раніше внесену до електронної бази даних служби капітана порту інформацію, а також вносити до неї будь-які зміни без письмового дозволу капітана порту. Про внесення змін до електронної бази даних капітан порту зобов’язаний негайно письмово повідомити Державний реєстр документів моряків.

НАКАЗ № 811

Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства інфраструктури
№ 337 від 24.07.2014
№ 39 від 01.02.2016}

Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України, Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, підпункту 4.9.3 підпункту 4.9 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зразки документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників:

дипломів для осіб командного складу, виданих відповідно до  Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками: капітана далекого плавання, штурмана далекого плавання, штурмана, механіка першого (другого, третього) розряду, електромеханіка першого (другого, третього) розряду, капітана малого плавання, капітана прибережного плавання (додаток 1) та підтверджень, що засвідчують видачу дипломів(додаток 2);

дипломів для осіб командного складу, виданих відповідно до  національних вимог: судноводія малотоннажного судна, механіка малотоннажного судна, судноводія-механіка  малотоннажного судна, судноводія-механіка першого (другого, третього) класу, рефрижераторного механіка першого (другого, третього) класу (додаток 3) та підтверджень, що засвідчують видачу дипломів (додаток 4);

диплома радіооператора: радіооператора Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки, радіоелектроніка Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки першого класу, радіоелектроніка другого класу Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки другого класу, радіооператора першого класу, радіооператора другого класу, оператора-радіотелефоніста (додаток 5) та підтвердження, що засвідчує видачу диплома (додаток 6);

свідоцтва фахівця кваліфікованого матроса, кваліфікованого моториста, електрика суднового (додаток 7);

свідоцтва фахівця суднового кухаря (додаток 8);

свідоцтва фахівця з початкової підготовки для здійснення вантажних операцій на танкерах(додаток 9);

свідоцтва фахівця з підготовки за розширеною програмою для здійснення вантажних операцій на танкерах (додаток 10);

свідоцтва фахівця осіб командного складу, яким не передбачено присвоєння звань, боцмана (суднового), рефрижераторного моториста, інших осіб суднової команди (додаток 11);

{Абзац дев’ятий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

свідоцтва фахівця офіцера з охорони судна (додаток 12);

послужної книжки моряка (додаток 13).

2. Державному підприємству «Адміністрація морських портів України» забезпечувати централізоване замовлення необхідної кількості бланків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників, згідно з додатками 1 – 12 до цього наказу.

{Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3. Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків забезпечувати централізоване замовлення необхідної кількості бланків послужної книжки моряка згідно з додатком 13 до цього наказу.

{Наказ доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

4. Документи за зразками, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 02 серпня 2004 року № 686 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за № 979/9578, діють до завершення зазначених у підтвердженнях до них термінів дійсності.

Бланки документів моряків, що були виготовлені до набрання чинності цим наказом згідно з Технічним описом бланків документів моряків, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 листопада 2004 року № 1046, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 року за № 1641/10240, та зразками, затвердженими наказом Міністерства транспорту України від 02 серпня 2004 року № 686 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за № 979/9578, та які на дату набрання чинності цим наказом не використані дипломними відділами служб капітанів морських портів, можуть використовуватися для заповнення документів моряків до повного їх використання, та після видачі є чинними до закінчення терміну дії, вказаного в такому документі моряка.

{Пункт доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 337 від 24.07.2014}

5. Департаменту державної політики в галузі морського та річкового транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 02 серпня 2004 року № 686 «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2004 року за № 979/9578 (із змінами).

7. Цей наказ набирає чинності з дня втрати чинності постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року № 38 «Про затвердження Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден».

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Демидовича Д.В.

НАКАЗ № 567

ПОЛОЖЕННЯ 
про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння{Заголовок в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

І. Загальні положення

1. Цим Положенням визначається процедура присвоєння звань особам командного складу морських суден.

2. Це Положення поширюється на осіб командного складу морських суден (далі – особи командного складу).

3. Це Положення не поширюється на осіб суднової команди морських суден, осіб, які виконують службові обов’язки на суднах, що плавають під військово-морським прапором України, риболовних суднах, прогулянкових яхтах, що не займаються комерційними перевезеннями, і суднах валовою місткістю менше ніж 80 одиниць та/або потужністю головної енергетичної установки менше ніж 55 кВт.

4. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:{Абзац другий пункту 4 розділу І виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

ГМЗЛБ – скорочена назва Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки;

далеке плавання – плавання за межами вод, визначених для прибережного та малого плавання;

дипломування (Certification) – процедура виконання встановлених міжнародних та національних вимог, необхідних для видачі особі командного складу диплома та підтвердження до нього або іншого документа, який надає право на заняття посади на морських суднах;

диплом (Certificate of Competency) – документ схваленого зразка, яким засвідчується присвоєння звань особам командного складу;

диплом про освіту – документ державного зразка, який засвідчує здобуття особою вищої освіти за певним ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) та за певною спеціальністю (певним напрямом);{Абзац шостий пункту 4 розділу І в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

документальний доказ підготовки (Documentary Evidence) – свідоцтво, яке засвідчує проходження особою командного складу схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою виконання роботи або спеціальних обов’язків на морських суднах. Документальний доказ видається схваленою організацією, установою, закладом, які здійснюють підготовку моряків (схваленим навчально-тренажерним закладом);{Абзац сьомий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

звання осіб командного складу – кваліфікаційна категорія, яка присвоюється особі залежно від рівня освіти, професійної компетентності, стажу роботи на суднах, підтверджується видачею диплома та надає право такій особі займати посаду або посади на морських суднах, визначені у дипломі та підтвердженні до нього. Звання осіб командного складу не належать до спеціальних; 

капітан-механік (змінний капітан-механік, змінний помічник капітана-механіка) – посада капітана (змінного капітана, змінного помічника капітана) на суднах портового, службово-допоміжного та технічного флоту з дистанційним автоматичним управлінням (дистанційним управлінням) головної енергетичної установки з правом дистанційного управління двигунами з ходового містка (при якому не вимагається несення вахти в машинному відділенні);

мале плавання – плавання, під час якого судно (у тому числі у разі виконання міжнародних рейсів) віддаляється не більш як на 200 морських миль від порту або місця, в якому пасажири та екіпаж могли б перебувати у безпеці. Відстань між останнім портом заходження в країні, з якої судно вийшло в рейс, та кінцевим портом призначення або дальність зворотного рейсу не повинна перевищувати 600 морських миль. Кінцевий порт призначення – останній порт заходження, з якого судно виходить у зворотний рейс до країни, з якої воно вийшло в рейс;

малотоннажне судно – судно валовою місткістю від 80 до 500 одиниць та/або з потужністю головної енергетичної установки від 55 до 750 кВт;

обов’язкові напрями підготовки для дипломування – напрями підготовки, які зазначені в кваліфікаційних вимогах та мінімальних стандартах компетентності осіб командного складу, встановлених Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі – Конвенція ПДНВ), та Кодексом з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (далі – Кодекс ПДНВ), а також національними вимогами, і яким необхідно відповідати особам командного складу для отримання відповідного кваліфікаційного документа з метою роботи на морських суднах на посаді, зазначеній у цьому документі;

оператор ГМЗЛБ – радіоспеціаліст, який має відповідну кваліфікацію і виконує обов’язки згідно з вимогами глави IV Конвенції ПДНВ, забезпечує радіозв’язок і може бути призначений радіооператором, відповідальним за радіозв’язок ГМЗЛБ, відповідно до типу диплома (обмежений чи загальний);

підтвердження до диплома (Endorsement) – документ схваленого зразка, який відповідно до вимог Конвенції ПДНВ видається з метою засвідчення видачі (Issue) або повторного підтвердження (Revalidation) диплома;

прибережне плавання – плавання вздовж берегів з віддаленням від берега на відстань до 20 морських миль;

радіоелектронник ГМЗЛБ – особа командного складу, яка має кваліфікацію згідно з Регламентом радіозв’язку та відповідно до положень глави IV Конвенції ПДНВ, несе відповідальність за радіозв’язок, експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт всього обладнання зв’язку ГМЗЛБ та радіонавігаційного обладнання на судні і може бути призначена радіооператором, відповідальним за радіозв’язок під час лиха у будь-яких морських районах;

сертифікат компетентності, виданий іноземною державою, – документ, виданий особі командного складу морських суден іноземною державою – стороною Конвенції ПДНВ, з якою Україною укладено договір про визнання сертифікатів компетентності (дипломів) моряків цієї країни, в підтвердження компетентності відповідно до вимог глав II, III, IV або глави VII Конвенції ПДНВ;

свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) – свідоцтво встановленого зразка, яке підтверджує кваліфікацію особи командного складу або засвідчує проходження нею схваленої підготовки, необхідної для дипломування з метою роботи або виконання спеціальних обов’язків на морських суднах. Свідоцтво фахівця видається капітаном морського порту після проходження підготовки в схваленому навчально-тренажерному закладі та успішного складання іспиту в ДКК;

стаж плавання – час перебування особи в плаванні на судні для виконання покладених на неї обов’язків;

стандарт компетентності – вимоги до професійної підготовки, необхідної для належного виконання функцій на судні відповідно до критеріїв, визначених Кодексом ПДНВ та національними вимогами, які включають в себе вимоги щодо знань, розумінь, умінь та навичок;

судна портового та службово-допоміжного флоту – портові буксири, пасажирські катери, пороми, пожежні буксири і катери, перевантажувачі, лоцманські катери, водолазні боти, патрульні судна, посильні катери, криголами та інші судна, які здійснюють діяльність із забезпечення транспортних суден;

судна технічного флоту – плавучі крани та копри, нафто- та сміттєзбірники, збірники лляльних вод, катери, плавучі майстерні та доки, землесоси та землечерпалки, бункерувальники, плавучі станції енергопостачання, понтони, ґрунтовідвізні шаланди, кабелеукладувачі, водолазні боти, завізники якорів, гідрографічні судна, промірні судна та інші;

суднова команда – особовий склад екіпажу судна (крім капітана і осіб командного складу), обслуговуючий судно. Складається з палубної команди, машинної команди і інших службовців на судні, а також обслуговуючого персоналу;

судноводій-механік (першого, або другого, або третього класу чи малотоннажного судна) – звання, яке надає особі командного складу право поєднувати професію судноводія і механіка та займати відповідну посаду на суднах портового, службово-допоміжного та технічного флоту або суднах прибережного плавання с дистанційним автоматичним управлінням (дистанційним управлінням) головної енергетичної установки, при якому не вимагається несення вахти в машинному відділені. На суднах, не обладнаних дистанційним управлінням з ходового містка і на яких не передбачена робота з поєднанням професій судноводія і суднового механіка, особам, які мають дипломи на звання судноводія-механіка першого, або другого, або третього класу чи малотоннажного судна, дозволяється займати тільки посаду судноводія або механіка;{Абзац двадцять четвертий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

схвалена морська вища освіта – вища освіта відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобута у схваленому морському вищому навчальному закладі за відповідною спеціальністю (напрямом), що забезпечує досягнення особою стандартів компетентності, встановлених Кодексом з підготовки і дипломування моряків та несення вахти, з поправками, і національними вимогами для зайняття відповідних посад на морських суднах, та засвідчена дипломом про вищу освіту державного зразка;

схвалена обов’язкова підготовка – підготовка, яка є обов’язковою для присвоєння певного звання особи командного складу морського судна або повторного підтвердження диплома чи кваліфікаційного свідоцтва та здобута у схвалених морських вищих навчальних закладах або в схваленому навчально-тренажерному закладі за погодженою центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, програмою, що забезпечує досягнення стандартів компетентності та професіоналізму, встановлених Конвенцією ПДНВ, Кодексом ПДНВ та національними вимогами. Успішне завершення схваленої обов’язкової підготовки засвідчується відповідним документом встановленого зразка (свідоцтво фахівця (Certificate of Proficiency) або документальним доказом підготовки (Documentary Evidence));{Абзац двадцять шостий  пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

схвалений морський вищий навчальний заклад – вищий навчальний заклад, який здійснює освітню діяльність за спеціальностями (напрямами), за якими можуть присвоюватися звання осіб командного складу морських суден, на підставі ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України, та застосовує систему стандартів якості відповідно до вимог Конвенції ПДНВ;{Абзац двадцять сьомий  пункту 4 розділу І в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

схвалений навчально-тренажерний заклад – підприємство, організація або установа, що проводить підготовку моряків та має систему управління якістю у сфері підготовки моряків відповідно до Конвенції ПДНВ, сертифіковану органом із сертифікації, призначеним відповідно до чинного законодавства України на виконання робіт із сертифікації систем управління якістю, тренажери (засоби для здійснення підготовки, зазначеної у відповідних навчальних програмах), матеріально-технічну базу, обладнання та засоби практичної демонстрації;

фаховий виробничий стаж – досвід роботи за відповідною спеціальністю (спеціалізацією), що сприяє набуттю особою необхідної кваліфікації, професіоналізму і знань;

шкіпер – особа, яка командує несамохідним судном.

5. Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Конвенції ПДНВта Кодексі ПДНВ, Кодексі торговельного мореплавства України, інших актах законодавства з питань морського транспорту.

6. Перелік напрямів обов’язкової підготовки для дипломування осіб командного складу морських суден та рекомендованих напрямів підготовки наведено у додатку 1 до цього Положення.

Перелік напрямів обов’язкової підготовки для дипломування осіб командного складу для роботи на відповідних посадах на суднах, що здійснюють плавання виключно в портових та захищених водах, наведений у додатку 2 до цього Положення.{Абзац другий пункту 6 розділу І в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

ІІ. Загальні вимоги до присвоєння звань і процедура присвоєння звань особам командного складу морських суден

1. Звання осіб командного складу присвоюються:

громадянам України та громадянам інших держав, які отримали схвалену морську вищу освіту в Україні;

громадянам України та громадянам інших держав, які отримали схвалену морську освіту в схвалених морських навчальних закладах колишнього СРСР, яка надавала право на присвоєння звань особам командного складу морських суден;

громадянам України та громадянам інших держав, які на законних підставах постійно мешкають на території України та які отримали схвалену морську освіту в морських навчальних закладах інших держав, що здійснювали або здійснюють підготовку моряків, за умови визнання в установленому порядку документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав (нострифікація).

2. Особам командного складу можуть присвоюватися такі звання:

судноводіям – капітан далекого плавання, капітан малого плавання, капітан прибережного плавання, штурман далекого плавання, штурман, судноводій-механік першого класу, судноводій-механік другого класу, судноводій-механік третього класу, судноводій малотоннажного судна, судноводій-механік малотоннажного судна;

судновим механікам – механік першого розряду, механік другого розряду, механік третього розряду, механік малотоннажного судна;

судновим електромеханікам – електромеханік першого розряду, електромеханік другого розряду, електромеханік третього розряду;

судновим радіоспеціалістам – радіоелектронник ГМЗЛБ першого класу, радіоелектронник ГМЗЛБ другого класу, радіооператор першого класу, радіооператор другого класу, оператор ГМЗЛБ, оператор-радіотелефоніст;

судновим рефрижераторним механікам – рефрижераторний механік першого класу, рефрижераторний механік другого класу, рефрижераторний механік третього класу.

Звання штурмана малого плавання, яке було присвоєне особі командного складу до прийняття цього Положення, відповідає званню штурмана, яке передбачене цим Положенням.

Особи, яким присвоєно звання капітана далекого плавання або механіка першого розряду, мають право на носіння відповідних нагрудних знаків.

3. Присвоєння або підтвердження звання здійснюється Державною кваліфікаційною комісією (далі – ДКК), яка діє відповідно до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України у порядку, визначеному Мінінфраструктури України.

4. Особи командного складу, яким присвоєно відповідне звання, можуть займати такі посади:

судноводії – капітана, старшого помічника капітана, другого помічника капітана, вахтового помічника капітана, капітана-механіка, змінного помічника капітана, шкіпера, помічника шкіпера;

суднові механіки – старшого механіка, другого механіка, вахтового механіка, змінного механіка;

суднові електромеханіки – старшого електромеханіка, другого електромеханіка, електромеханіка;

суднові радіоспеціалісти – радіоелектронника ГМЗЛБ, начальника радіостанції, радіооператора;

суднові рефрижераторні механіки – механіка суднових рефрижераторних установок.

5. Для присвоєння звання особи командного складу кандидат має відповідати таким вимогам:

бути віком не молодше 18 років, а для присвоєння звання капітана – не молодше 20 років;

мати схвалену морську вищу освіту за відповідною спеціальністю (напрямом);

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку, необхідну для присвоєння певного звання;{Абзац четвертий пункту 5 розділу IІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

у разі підвищення звання та/або повторного підтвердження диплома пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) в схваленому морському вищому навчальному закладі відповідно до пункту 11 цього розділу;{Абзац п’ятий пункту 5 розділу IІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати необхідний документально підтверджений стаж плавання на суднах та (у разі необхідності) фаховий виробничий стаж;

бути придатними до роботи на морських суднах за станом здоров’я;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, встановлених Кодексом ПДНВ і національними вимогами, необхідних для зайняття посади або посад на морських суднах відповідно до звання, яке присвоюється. 

6. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей (спеціалізацій) схваленої морської вищої освіти, за якими можуть присвоюватися відповідні звання осіб командного складу морських суден, визначається на підставі переліків напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах.

У разі зміни або введення нових назв напрямів та спеціальностей (спеціалізацій) або освітньо-кваліфікаційних рівнів схваленої морської вищої освіти необхідно керуватися відповідними зіставленнями спеціальностей (напрямів), що визначаються Міністерством освіти і науки.

Установити, що під час присвоєння звань особам командного складу морських суден:{Пункт 6 розділу IІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

до осіб, які здобули вищу освіту за ступенем бакалавра, застосовуються норми, передбачені цим Положенням для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;{Пункт 6 розділу IІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

до осіб, які здобули вищу освіту за ступенем магістра, застосовуються норми, передбачені цим Положенням для освітньо-кваліфікаційного рівня магістра.{Пункт 6 розділу IІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

7. Диплом вважається дійсним для зайняття посади чи виконання певних функцій на судні за наявності підтвердження до диплома, що є його невід’ємною частиною, і надає право займати посаду або посади чи виконувати певні обов’язки згідно з вимогами Конвенції ПДНВ та національними вимогами на суднах визначеного типу, місткості, потужності та виду рухової установки, району плавання.

Підтвердження до диплома видається за результатами підтвердження звання відповідно до пункту 3 цього розділу на строк, що не перевищує п’ять років з дати прийняття рішення ДКК.

8. Після закінчення строку дії підтвердження до диплома особа командного складу для продовження роботи на морських суднах на посаді або посадах, які дає право займати присвоєне цій особі звання, повинна здійснити повторне підтвердження диплома (Revalidation) таким чином:

підтвердити придатність до роботи на морських суднах за станом здоров’я;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;{Абзац третій пункту 8 розділу IІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 цього розділу;

підтвердити в ДКК відповідність своєї кваліфікації встановленим стандартам.

Успішне повторне підтвердження диплома засвідчується видачею підтвердження до диплома на повторний строк, що не перевищує п’яти років від дати прийняття рішення ДКК.

9. Дипломи (Certificate of Competency) та підтвердження до них і свідоцтва фахівця (Certificate of Proficiency) видаються відповідно до вимог Конвенції ПДНВ, Кодексу ПДНВ та законодавства України.{Пункт 9 розділу IІ в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

10. Випускники схвалених морських вищих навчальних закладів мають право на підтвердження компетентності та присвоєння першого звання особи командного складу безоплатно під час атестації на спільному засіданні екзаменаційної комісії схваленого морського вищого навчального закладу та ДКК. Присвоєння звання випускникам на спільному засіданні здійснюється за умови виконання випускником на момент проведення спільного засідання всіх вимог щодо відповідної схваленої обов’язкової підготовки, стажу плавання та практичної підготовки.

У разі якщо на момент проведення такого спільного засідання випускник виконав усі вимоги щодо відповідної схваленої обов’язкової підготовки, підтвердив компетентність на спільному засіданні екзаменаційної комісії схваленого морського вищого навчального закладу та ДКК, але не підтвердив виконання вимог до стажу плавання, це відображається у протоколі засідання ДКК і такому випускнику присвоєння першого звання особи командного складу морських суден здійснюється ДКК протягом 12 місяців після проведення спільного засідання за умови виконання вимог стосовно стажу плавання.

На підставі протоколу засідання ДКК, документів, що засвідчують схвалену морську вищу освіту, схвалену обов’язкову підготовку, стаж плавання та придатність до роботи на морських суднах за станом здоров’я, випускник схваленого вищого морського навчального закладу протягом 12 місяців з дати проведення спільного засідання екзаменаційної комісії схваленого морського вищого навчального закладу та ДКК має право отримати в установленому порядку диплом та підтвердження до нього.{Пункт 10 розділу IІ в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

11. Особи командного складу морських суден під час підтвердження диплома та присвоєння чергового звання (за винятком підтвердження звання протягом одного року після отримання чергового освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня вищої освіти) у схваленому морському вищому навчальному закладі) повинні пройти підготовку за відповідною програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) у схвалених морських вищих навчальних закладах.{Абзац перший пункту 11 розділу IІ в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

Програми післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) повинні враховувати сучасні національні та міжнародні вимоги, які стосуються безпеки судноплавства, охорони людського життя на морі, охорони та захисту морського середовища, і будь-які вдосконалення відповідного стандарту компетентності, визначеного Кодексом ПДНВ або національними вимогами.

Післядипломна освіта (підвищення кваліфікації) рефрижераторних механіків, а також персоналу суден портового, службово-допоміжного, технічного флоту, малотоннажних суден не є обов’язковою в разі підтвердження диплома.{Абзац третій пункту 11 розділу IІ в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

12. У разі крайньої необхідності, якщо це не створює небезпеки для людей, майна або довкілля, за поданням судновласника особам командного складу, які мають відповідну кваліфікацію та практичний досвід, у порядку, встановленому Мінінфраструктури України, може бути виданий пільговий дозвіл, який дає право на зайняття посади на категорію вище, ніж це передбачено дипломом та підтвердженням до нього.

13. Інформація про всі видані дипломи, підтвердження до них та інші документи, що засвідчують кваліфікацію та/або професіоналізм, вноситься до єдиного Державного реєстру документів моряків.

Під час підтвердження кваліфікації в ДКК обов’язково перевіряється дійсність усіх документів моряків в єдиному Державному реєстрі документів моряків.

14. Позбавлення звання та вилучення диплома або свідоцтва фахівця здійснюються за рішенням суду.

III. Загальні вимоги до обчислення стажу плавання на морських суднах при присвоєнні звань особам командного складу морських суден

1. До стажу плавання зараховується плавання на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць і потужністю двигуна більше 55 кВт.

2. Стаж плавання рахується, починаючи з дня прибуття на судно до дня списання з судна включно (при цьому день прибуття та день списання враховуються як цілі дні), помісячно і поденно. Один місяць означає календарний місяць або 30 днів, складених з періодів тривалістю менше одного місяця. При цьому при підрахунку стажу плавання один день плавання означає знаходження моряка на судні впродовж 24 годин, з яких загалом не менше 8 годин ця особа виконує роботу чи обов’язки, що мають відношення до кваліфікації/посади, на яку вона претендує, або несе ходову навігаційну вахту на містку або вахту в машинному відділенні. 

3. Загальний стаж плавання на суднах на тій чи іншій посаді визначається як сума місяців та днів стажу плавання на кожному окремому судні (на посаді) згідно із записами в послужній книжці моряка.

Наприклад: стаж плавання на суднах на посаді вахтового помічника капітана складає: на судні «А» – 3 місяці 16 днів, на судні «Б» – 6 місяців 18 днів, на судні «В» – 4 місяці 05 днів. Загальний стаж плавання на посаді вахтового помічника капітана складає – 13 місяців 39 днів, що становить 14 місяців 09 днів.

4. До загального стажу плавання може бути включена міжрейсова стоянка судна до одного місяця, а також час знаходження судна в ремонті, але не більше одного місяця.

5. У разі якщо для дипломування необхідно мати стаж несення ходової вахти на містку (для судноводіїв) або ходової вахти в машинному відділенні (для суднових механіків), під час підрахунку такого стажу за один день несення ходової вахти (на містку або машинному відділенні) зараховується сумарно не менше 8-ми годин несення вахти впродовж кожних послідовних 24-х годин плавання.

6. У разі якщо судно має машинне відділення, що обслуговується періодично безвахтово, під час підрахунку стажу несення вахти кожний день несення вахти в машинному відділенні (24 години) зараховується як виконання обов’язків з несення вахти впродовж трьох послідовних днів.

Наприклад: в період з 01/10 по 09/10 (всього дев’ять послідовних днів) майбутня особа командного складу виконувала впродовж трьох днів (01/10, 04/10 і 07/10) обов’язки з несення вахти під наглядом вахтового механіка у машинному відділенні, що обслуговується періодично безвахтово. Стаж плавання (в тому числі і стаж несення вахти) цій особі за період з 01/10 по 09/10 нараховується в кількості всього 9 днів.

7. Для отримання моряками звань штурмана, механіка третього розряду, електромеханіка третього розряду та рефрижераторного механіка третього класу в послужній книжці моряка повинно бути виділено окремо:

а) в графі «Посада на судні» або в розділі «Для відміток» – кількість місяців з виконанням обов’язків відповідно: 

з несення ходової вахти на містку під керівництвом капітана або вахтового помічника; 

з несення вахти в машинному відділені під контролем вахтового механіка або старшого механіка та кількість місяців з обслуговування суднових енергетичних установок під контролем вахтового механіка;

обслуговування електрообладнання під контролем електромеханіка або вахтового механіка;

обслуговування суднових рефрижераторних установок під контролем рефрижераторного механіка або вахтового механіка;

б) в графі «Район плавання та порти заходу»: 

плавання в межах портових вод або захищених вод;{Абзац другий підпункту “б” пункту 7 розділу IIІ в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

прибережне плавання; 

мале плавання; 

далеке плавання.

8. Час знаходження в далекому, малому або прибережному плаванні обчислюється з моменту виходу морського судна, яке здійснює відповідно далеке, мале або прибережне плавання, з порту відправлення до моменту приходу в порт призначення.

9. Для суден змішаного (ріка-море) плавання час знаходження в далекому, малому або прибережному плаванні обчислюється з моменту виходу судна з останнього річкового (морського) порту навантаження (вивантаження) до приходу в перший річковий (морський) порт вивантаження (навантаження).

10. Плавання на суднах у межах акваторій морських портів, у захищених водах, а також плавання внутрішніми водними шляхами до 30 діб між виходами в море, перед першим виходом в море та після останнього приходу з моря для судноводіїв може бути зараховано тільки для підтвердження кваліфікації штурмана, капітана прибережного плавання, судноводія малотоннажного судна, судноводія-механіка малотоннажного судна, судноводія-механіка першого, другого та третього класів.{Пункт 10 розділу IIІ в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

11. Для присвоєння звань механіка третього розряду та електромеханіка третього розряду випускникам схвалених вищих морських навчальних закладів, які розпочали навчання до 01 липня 2013 року за схваленими програмами морської вищої освіти, якими передбачені вимоги щодо стажу плавання або виробничої практики інші, ніж вимоги, передбачені цим Положенням, відповідно до пункту 1 Правила І/15 Конвенції ПДНВ застосовуються вимоги щодо стажу плавання та виробничої практики, які діяли на час початку такого навчання.

Особам, визначеним в абзаці першому цього пункту, підтвердження до диплома видається на строк, що закінчується не пізніше 31 грудня 2016 року. Після закінчення строку дії підтвердження до диплома для продовження роботи на морських суднах на посаді або посадах, які дають право займати присвоєні звання, такі особи повинні здійснити повторне підтвердження диплома відповідно до пункту 8 розділу ІІ цього Положення.{Розділ IIІ доповнено новим пунктом 11 згдіно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

IV. Вимоги щодо присвоєння певних звань осіб командного складу морських суден

1. Особам, які претендують на присвоєння звання судноводіїв, необхідно відповідати таким вимогам:

1) для присвоєння звання штурмана та отримання права на зайняття посади вахтового помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше відповідно до Правила II/1 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю «Судноводіння» і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/1 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам; 

мати документально підтверджений стаж плавання на морських суднах у складі палубної команди не менше дванадцяти місяців як частини схваленої програми підготовки на судні, що відповідає вимогам розділу А-II/1 Кодексу ПДНВ та документально підтверджена у відповідній книзі реєстрації підготовки (Training Record Book) (в іншому випадку стаж плавання на морських суднах повинен становити не менше тридцяти шести місяців), з виконанням протягом зазначеного стажу плавання обов’язків з несення вахти на ходовому містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана не менш як шість місяців на морських самохідних суднах валовою місткістю 500 одиниць та більше;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

відповідати стандартам компетентності, визначеним у пункті 2 розділу A-VI/1, пунктах 1-4 розділу A-VI/2, пунктах 1-4 розділу A-VI/3 та у пунктах 1-3 розділу A-VI/4 Кодексу ПДНВ;

мати диплом оператора ГМЗЛБ (обмежений або загальний);

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/1 Кодексу ПДНВ та національними вимогами.

До стажу плавання, передбаченого для присвоєння звання штурман, може бути зараховано (але сумарно не більше шести місяців) плавання у складі палубної команди:

на риболовних суднах;

на суднах, що плавають в межах акваторій морських портів, в захищених водах та в прибережному плаванні, і плавання до 30 діб внутрішніми водними шляхами;{Абзац десятий підпункту 1 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

на річкових суднах (суднах змішаного (ріка-море) плавання) під час проведення першої практики під керівництвом кваліфікованого керівника практики у разі виконання програми практики та документального підтвердження відповідними записами в схваленій книзі реєстрації підготовки – не більше двох місяців.

До стажу плавання не зараховуються:

робота на маячних суднах;

робота на бурових установках;

плавання на спортивних суднах;

плавання на суднах валовою місткістю до 80 одиниць;

робота на посаді лоцмана;

2) для присвоєння звання штурмана далекого плавання та отримання права на зайняття посади старшого помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше відповідно до Правила II/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра за спеціальністю «Судноводіння» і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ, у повному обсязі передбаченому для старшого помічника капітана для суден валовою місткістю 3000 одиниць або більше, та національним вимогам;

мати документально підтверджений стаж плавання не менше вісімнадцяти місяців з виконанням обов’язків вахтового помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в далекому плаванні, з яких не менш як шість місяців на посаді другого помічника капітана в далекому плаванні; 

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац четвертий підпункту 2 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом штурмана або сертифікат компетентності вахтового чи старшого помічника капітана, виданий іноземною державою;

мати диплом оператора ГМЗЛБ (загальний);

пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ та національними вимогами;

3) для присвоєння звання капітана прибережного плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою місткістю менше ніж 500 одиниць у прибережному плаванні відповідно до Правила II/3 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю «Судноводіння» і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/3 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам;

мати документально підтверджений стаж плавання на морських суднах не менше двадцяти чотирьох місяців у будь-якому плаванні з виконанням обов’язків вахтового помічника капітана на будь-яких самохідних суднах, з яких не менш як дванадцять місяців на посаді старшого помічника капітана в будь-якому плаванні;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац четвертий підпункту 3 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом штурмана або сертифікат компетентності вахтового чи старшого помічника капітана, виданий іноземною державою; 

мати диплом оператора ГМЗЛБ (обмежений або загальний); 

пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених у розділі А-II/3 Кодексу ПДНВ, та національних вимог.

Капітан морського судна валовою місткістю менше ніж 500 одиниць, не зайнятого в прибережному плаванні, повинен мати диплом капітана малого плавання або капітана далекого плавання з правом зайняття посади на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше;

4) для присвоєння звання капітана малого плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше в малому плаванні відповідно до Правила II/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра за спеціальністю «Судноводіння» і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам;

мати документально підтверджений стаж плавання не менше двадцяти чотирьох місяців з виконанням обов’язків вахтового помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в малому або далекому плаванні, з яких не менш як дванадцять місяців на посаді старшого помічника капітана в малому або далекому плаванні;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;{Абзац четвертий підпункту 4 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом штурмана з правом зайняття посади старшого помічника капітана на морських суднах в малому плаванні, або диплом штурмана далекого плавання, або сертифікат компетентності старшого помічника капітана чи капітана, виданий іноземною державою;

мати диплом оператора ГМЗЛБ (загальний);

пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ, національних вимог.

Звання капітана малого плавання може бути додатково присвоєне особам, яким присвоєне звання штурмана далекого плавання;

5) для присвоєння звання капітана далекого плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше відповідно до Правила II/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальністю «Судноводіння» і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ, у повному обсязі передбаченому для старшого помічника капітана для суден валовою місткістю 3000 одиниць або більше, та національним вимогам;

мати документально підтверджений стаж плавання не менше вісімнадцяти місяців на посаді старшого помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в далекому плаванні;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац четвертий підпункту 5 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом штурмана далекого плавання або сертифікат компетентності старшого помічника капітана чи капітана, виданий іноземною державою, з якою Україна підписала договір про визнання сертифікатів компетентності (дипломів) моряків цієї держави;

мати диплом оператора ГМЗЛБ (загальний);

пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ, національних вимог;

6) для присвоєння звання судноводія малотоннажного судна відповідно до національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю «Судноводіння» і відповідати стандарту компетентності, визначеному національними вимогами;

мати документально підтверджений стаж плавання на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць у складі суднової команди не менше дванадцяти місяців, у тому числі виконуючи обов’язки з несення вахти на містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана протягом не менше шести місяців;{Абзац четвертий підпункту 6 пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац четвертий підпункту 6 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом оператора-радіотелефоніста або оператора ГМЗЛБ (загальний або обмежений) відповідно до району плавання судна; 

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності в обсязі програми підготовки, визначених національними вимогами;

7) для присвоєння звання судноводія-механіка малотоннажного судна відповідно до національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за спеціальностями «Судноводіння» та/або «Експлуатація суднових енергетичних установок» і відповідати стандарту компетентності, визначеному національними вимогами;

мати документально підтверджений стаж плавання не менше дванадцяти місяців плавання на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць, у тому числі виконуючи обов’язки з несення вахти на містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана протягом не менше шести місяців, та стаж плавання у складі машинної команди самохідних суден валовою місткістю більше 80 одиниць з потужністю головної енергетичної установки більше 55 кВт не менше шести місяців;{Абзац четвертий підпункту 7 пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац четвертий підпункту 7 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом оператора-радіотелефоніста або оператора ГМЗЛБ (загальний або обмежений) відповідно до району плавання судна; 

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності в обсязі програми підготовки, визначених національними вимогами;

8) для присвоєння звання судноводія-механіка третього класу відповідно до національних вимог необхідно:

мати схвалену вищу морську освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за схваленою програмою, яка передбачає навчання за суміщенням спеціальностей «Судноводіння» та «Експлуатація суднових енергетичних установок», і відповідати стандарту компетентності, визначеному національними вимогами;

мати документально підтверджений стаж плавання не менше дванадцяти місяців стажу плавання, в тому числі не менше шести місяців несення вахти на ходовому містку під керівництвом помічника капітана на самохідних суднах валовою місткістю 80 одиниць і більше з дистанційним автоматичним управлінням (дистанційним управлінням) головною енергетичною установкою потужністю більше 55 кВт, а також роботи по судноремонту не менше шести місяців;{Абзац четвертий підпункту 8 пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац четвертий підпункту 8 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом оператора-радіотелефоніста або оператора ГМЗЛБ (загальний або обмежений) відповідно до району плавання судна; 

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності в обсязі програми підготовки, визначених національними вимогами.

Звання судноводія-механіка третього класу може бути додатково присвоєне особі, якій присвоєне звання штурмана, або штурмана далекого плавання, або капітана малого плавання, або капітана далекого плавання, а також механіка третього розряду, або механіка другого розряду, або механіка першого розряду.

Звання судноводія-механіка третього класу може бути також додатково присвоєне особі, якій присвоєне звання судноводія або суднового механіка, яке зазначено в попередньому абзаці, після закінчення схваленого навчального закладу по другій спеціальності (відповідно, суднового механіка або судноводія) за умови проходження виробничої практики (в обсязі відповідно не менше трьох місяців на самохідних суднах не менше 55 кВт для суднового механіка або шести місяців для судноводія);

9) для присвоєння звання судноводія-механіка другого класу відповідно до національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю «Судноводіння» та/або «Експлуатація суднових енергетичних установок» і відповідати стандарту компетентності, визначеному національними вимогами;

мати документально підтверджений стаж плавання не менше дванадцяти місяців з дипломом або кваліфікаційним свідоцтвом судноводія-механіка третього класу на посадах командного складу із суміщенням професій судноводія і суднового механіка на суднах валовою місткістю більше 500 одиниць та потужністю головної енергетичної установки 750 кВт і більше;{Абзац четвертий підпункту 9 пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац четвертий підпункту 9 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом судноводія-механіка третього класу;

мати диплом оператора-радіотелефоніста або оператора ГМЗЛБ (загальний або обмежений) відповідно до району плавання судна;{Абзац сьомий підпункту 9 пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності в обсязі програми підготовки, визначених національними вимогами;

10) для присвоєння звання судноводія-механіка першого класу відповідно до національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю «Судноводіння» та/або «Експлуатація суднових енергетичних установок» і відповідати стандарту компетентності, визначеному національними вимогами;

мати документально підтверджений стаж плавання не менше дванадцяти місяців з дипломом або кваліфікаційним свідоцтвом судноводія-механіка другого класу на посадах з суміщенням професій судноводія і суднового механіка на суднах з валовою місткістю більше 500 одиниць та потужністю головної енергетичної установки 750 кВт і більше;{Абзац четвертий підпункту 10 пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац четвертий підпункту 10 пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом судноводія-механіка другого класу;

мати диплом оператора-радіотелефоніста або оператора ГМЗЛБ (загальний або обмежений) відповідно до району плавання судна; {Абзац сьомий підпункту 10 пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності в обсязі програми підготовки, визначених національними вимогами.

2. Особам, які претендують на присвоєння звання суднових механіків, необхідно відповідати таким вимогам:

1) для присвоєння звання механіка третього розряду та отримання права на зайняття посади вахтового механіка відповідно до Правила III/1 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» чи «Автоматизоване управління технологічними процесами» із спеціалізацією «Автоматизоване управління судновими енергетичними установками» або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра за спеціальністю «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» із спеціалізацією «Експлуатація суднових автоматизованих систем» чи за спеціальністю «Суднові енергетичні установки та устаткування» із спеціалізацією «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-III/1 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам;

мати загальний стаж об’єднаної виробничої практики та стаж плавання в морі, який розглядається як частина схваленої програми підготовки, що включає підготовку на борту судна, яка відповідає вимогам розділу А-ІІІ/1 Кодексу ПДНВ та документально підтверджена у схваленій книзі реєстрації підготовки, не менше дванадцяти місяців (в іншому випадку мати загальний стаж плавання на суднах у складі машинної команди, який повинен становити не менше тридцяти шести місяців, з яких не менше шести місяців з останніх дванадцяти місяців загального стажу плавання повинно становити плавання з виконанням обов’язків з несення ходової вахти в машинному відділені під керівництвом старшого механіка або вахтового механіка на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше і потужністю головної енергетичної установки 750 кВт і більше);

протягом зазначеного загального стажу об’єднаної практичної підготовки мати документально підтверджений стаж плавання з виконанням обов’язків з несення вахти у машинному відділенні під наглядом старшого механіка або кваліфікованого механіка тривалістю не менше шести місяців;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;{Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}{Абзац шостий підпункту 1 пункту 2 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-IIІ/1 Кодексу ПДНВ та національними вимогами.

До виробничого стажу, пов’язаного з ремонтом суднового механічного обладнання, для присвоєння звання механіка третього розряду зараховується виробнича практика відповідно до планів навчальних закладів та робота на суднобудівних і судноремонтних заводах, плавучих майстернях, суднах, що знаходяться в ремонті, а також в інших організаціях, що проводять судноремонтні роботи, тільки на посадах, пов’язаних з виконанням робіт по ремонту обладнання суднових енергетичних установок. Робота по судноремонту на суднах зараховується тільки в тому випадку, якщо судно для ремонту виведене з експлуатації.

Особам, які не змогли виконати виробничу практику у повному обсязі відповідно до навчального плану навчального закладу або роботи по судноремонту в організаціях або на суднах, до виробничого стажу по судноремонту може бути зарахована робота на суднах, що знаходяться в експлуатації, на посадах моториста. У записі, який видається судном про стаж плавання, в розділі «Для відміток» послужної книжки моряка повинно бути зазначено, що працівник брав участь у роботах по ремонту суднових енергетичних установок та механізмів.

Робота на посаді суднового токаря прирівнюється до роботи на судноремонтних підприємствах і зараховується до виробничого стажу по судноремонту. Запис про роботу на посаді суднового токаря оформляється аналогічно записам про плавання.

Взаємозалік стажу плавання та виробничого стажу, передбаченого для присвоєння звання механіка третього розряду, та стажу плавання та виробничого стажу, передбаченого для присвоєння звання електромеханіка третього розряду, не допускається;

2) для присвоєння звання механіка другого розряду та отримання права на зайняття посади другого механіка відповідно до Правила III/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» або спеціаліста чи магістра за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами» із спеціалізацією «Автоматизоване управління судновими енергетичними установками», або за спеціальністю «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» із спеціалізацією «Експлуатація суднових автоматизованих систем», або за спеціальністю «Суднові енергетичні установки та устаткування» із спеціалізацією «Експлуатація, випробування та монтаж суднових енергетичних установок» і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-III/2 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам;

мати документально підтверджений стаж плавання не менше вісімнадцяти місяців на посаді вахтового механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт, з яких не менше шести місяців на суднах з головною енергетичною установкою потужністю 3000 кВт і більше, а також не менше шести місяців з виконанням обов’язків третього механіка (у разі відсутності стажу плавання на суднах з головною енергетичною установкою потужністю 3000 кВт і більше моряку видається диплом та його підтвердження відповідно до правила ІІІ/3 Конвенції);

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом механіка третього розряду або сертифікат компетентності вахтового механіка чи другого механіка, виданий іноземною державою, з якою Україною підписаний договір про визнання сертифікатів компетентності (дипломів) моряків цієї країни;

пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-IIІ/2 Кодексу ПДНВ та національними вимогами;

3) для присвоєння звання механіка першого розряду та отримання права на зайняття посади старшого механіка відповідно до Правила III/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» або «Автоматизоване управління технологічними процесами» із спеціалізацією «Автоматизоване управління судновими енергетичними установками» або за спеціальністю «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» із спеціалізацією «Експлуатація суднових автоматизованих систем» і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-III/2 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам;

мати документально підтверджений стаж плавання не менше вісімнадцяти місяців на посаді другого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 3000 кВт або на посаді другого та старшого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт, з яких не менше шести місяців на суднах з головною енергетичною установкою потужністю 3000 кВт і більше (у разі відсутності стажу плавання на суднах з головною енергетичною установкою потужністю 3000 кВт і більше моряку видається диплом та його підтвердження відповідно до правила ІІІ/3 Конвенції);

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;{Абзац четвертий підпункту 3 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати диплом механіка другого розряду або сертифікат компетентності другого механіка чи старшого механіка, виданий іноземною державою, з якою Україною укладений договір про визнання сертифікатів компетентності (дипломів) моряків цієї країни;

пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-IIІ/2 Кодексу ПДНВ та національними вимогами;

4) для присвоєння звання механіка малотоннажного судна відповідно до національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок» і відповідати стандарту компетентності, визначеному національними вимогами;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку;{Абзац третій підпункту 4 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати документально підтверджений стаж плавання на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць та/або з потужністю головної енергетичної установки більше 55 кВт не менше шести місяців та стаж роботи, пов’язаний з ремонтом суднових механізмів та обладнання, не менше шести місяців;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності в обсязі програми підготовки, визначених національними вимогами.

3. Особам, які претендують на присвоєння звання суднових електромеханіків, необхідно відповідати таким вимогам:

1) для присвоєння звання електромеханіка третього розряду та отримання права на зайняття посади електромеханіка відповідно до Правила III/6 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за спеціальностями «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден» або «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» із спеціалізацією «Експлуатація суднових автоматизованих систем» або «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-ІІІ/6 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам;

мати об’єднані виробничу практику в майстернях навчального закладу або на виробництві на березі та стаж плавання загальною тривалістю не менше дванадцяти місяців, з яких не менше шести місяців є стажем плавання на суднах, як частину схваленої програми підготовки, що відповідає вимогам розділу А-ІІІ/6 Кодексу ПДНВ та документально підтверджена у схваленій книзі реєстрації підготовки (в іншому випадку – загальний стаж плавання на суднах в складі машинної команди повинен становити не менше тридцяти шести місяців, з яких не менше шести місяців з останніх дванадцяти місяців загального стажу плавання повинно становити плавання з виконанням обов’язків електромеханіка під керівництвом електромеханіка або вахтового механіка на суднах з головною енергетичною установкою 750 кВт і більше і загальною потужністю електрообладнання 600 кВт і більше);

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац четвертий підпункту 1 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

підтвердити відповідність стандартам компетентності, визначеним у пункті 2 розділу A-VI/1, пунктах 1-4 розділу A-VI/2, пунктах 1-4 розділу A-VI/3 та у пунктах 1-3 розділу A-VI/4 Кодексу ПДНВ; 

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-IIІ/6 Кодексу ПДНВ та національними вимогами.

До виробничого стажу роботи, пов’язаної з ремонтом суднового електрообладнання, зараховується виробнича практика відповідно до планів навчальних закладів та робота на суднобудівних і судноремонтних заводах, плавучих майстернях, а також в інших організаціях, що проводять судноремонтні роботи, тільки на посадах, які пов’язані з виконанням робіт по ремонту суднового електрообладнання, а на інших промислових підприємствах – по ремонту електрообладнання.

Взаємозалік стажу плавання та виробничого стажу, передбаченого для присвоєння звання електромеханіка третього розряду, та стажу плавання і виробничого стажу, передбаченого для присвоєння звання механіка третього розряду, не допускається.

До стажу роботи по судноремонту, передбаченого для присвоєння звання електромеханіка третього розряду, може бути зарахована робота на суднах, що знаходяться в експлуатації, на посаді суднового електрика; 

2) для присвоєння звання електромеханіка другого розряду відповідно до Правила III/6 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра за спеціальностями «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден» або «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» із спеціалізаціями «Експлуатація суднових автоматизованих систем» або «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-ІІІ/6 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам;

мати документально підтверджений стаж плавання не менше двадцяти чотирьох місяців з дипломом електромеханіка третього розряду на посаді електромеханіка на самохідних суднах з головною енергетичною установкою потужністю 750 кВт і більше, з яких не менше половини строку – на суднах із загальною потужністю електрообладнання 3000 кВт і більше;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац четвертий підпункту 2 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}{Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 3 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-IIІ/6 Кодексу ПДНВ та національними вимогами;

3) для присвоєння звання електромеханіка першого розряду відповідно до Правила III/6 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальностями «Експлуатація електрообладнання та автоматики суден» або «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» із спеціалізаціями «Експлуатація суднових автоматизованих систем» або «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики» і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-ІІІ/6 Кодексу ПДНВ, та національним вимогам;

мати документально підтверджений стаж плавання не менше двадцяти чотирьох місяців з дипломом електромеханіка другого розряду на посаді електромеханіка на самохідних суднах з головною енергетичною установкою потужністю 750 кВт і більше, з яких не менше половини строку – на суднах із загальною потужністю електрообладнання 5000 кВт і більше;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац четвертий підпункту 3 пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-IIІ/6 Кодексу ПДНВ та національними вимогами;

4) для присвоєння звань електромеханіків зараховується також стаж плавання на плавучих кранах з дотриманням вимог, викладених у пункті 3 цього розділу.

4. Особам, які претендують на присвоєння звання суднових радіоспеціалістів, необхідно відповідати таким вимогам:

1) для присвоєння звання суднового оператора-радіотелефоніста та отримання права на виконання обов’язків оператора-радіотелефоніста відповідно до вимог Регламенту радіозв’язку та національних вимог необхідно пройти відповідну схвалену обов’язкову підготовку за програмою підготовки операторів-радіотелефоністів і відповідати стандарту компетентності, визначеному Конвенцією ПДНВ;

2) для присвоєння звання радіооператора другого класу та отримання права на зайняття посади радіооператора відповідно до Регламенту радіозв’язку та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за спеціальностями «Експлуатація обладнання радіозв’язку і електрорадіонавігація суден» або «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» і відповідати стандарту компетентності, визначеному Конвенцією ПДНВ;

мати стаж роботи або навчально-виробничої практики, що пов’язані з радіозв’язком, не менше ніж шість місяців, з яких не менше ніж три місяці під час плавання на самохідних суднах;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац четвертий підпункту 2 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-IV/2 Кодексу ПДНВ та національними вимогами;

3) для присвоєння звання радіооператора першого класу та отримання права на зайняття посади начальника радіостанції відповідно до Регламенту радіозв’язку та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра за спеціальністю «Радіотехніка» і відповідати стандарту компетентності, визначеному Конвенцією ПДНВ;

мати диплом радіооператора другого класу;

мати стаж плавання на самохідних суднах не менше ніж 12 місяців на посаді радіооператора;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-IV/2 Кодексу ПДНВ та національними вимогами;

4) для присвоєння звання оператора ГМЗЛБ та отримання права на виконання обов’язків оператора ГМЗЛБ відповідно до Регламенту радіозв’язку, Правила IV/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно пройти відповідну підготовку в схваленому навчально-тренажерному закладі за програмою підготовки операторів ГМЗЛБ і відповідати стандарту компетентності оператора ГМЗЛБ, визначеному в Регламенті радіозв’язку та розділі А-IV/2 Кодексу ПДНВ за типом диплома (обмеженого чи загального);{Підпункт 4 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

5) для присвоєння звання радіоелектронника ГМЗЛБ другого класу та отримання права на зайняття посади радіоелектронника відповідно до Регламенту радіозв’язку, Правила IV/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальністю «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» і відповідати стандарту компетентності радіоелектронника ГМЗЛБ другого класу, визначеному в Регламенті радіозв’язку та розділі А-IV/2 Кодексу;

мати стаж роботи або навчально-виробничої практики, що пов’язані з радіозв’язком, не менше шести місяців, з яких не менш як три місяці під час плавання на самохідних суднах, обладнаних апаратурою ГМЗЛБ;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац четвертий підпункту 5 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-IV/2 Кодексу ПДНВ та національними вимогами;

6) для присвоєння звання радіоелектронника ГМЗЛБ першого класу та отримання права на зайняття будь-якої посади за спеціальністю на будь-яких суднах відповідно до Регламенту радіозв’язку, Правила IV/2 Конвенції ПДНВ та національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра за спеціальністю «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» і відповідати стандарту компетентності радіоелектронника ГМЗЛБ першого класу, визначеному в Регламенті радіозв’язку та розділі А-IV/2 Кодексу;

мати диплом радіоелектронника ГМЗЛБ другого класу;

мати стаж плавання на самохідних суднах, обладнаних апаратурою ГМЗЛБ, не менше ніж 24 місяці на посаді радіоелектронника з дипломом радіоелектронника ГМЗЛБ другого класу;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац п’ятий підпункту 6 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

пройти підготовку за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А- IV/2 Кодексу ПДНВ та національними вимогами.

7) для суднових радіоспеціалістів зараховується стаж плавання або робота (практика чи стажування згідно з планами навчальних закладів) за спеціальністю на самохідних суднах, які знаходяться в плаванні.

5. Особам, які претендують на присвоєння звання суднових рефрижераторних механіків, необхідно відповідати таким вимогам:

1) для присвоєння звання рефрижераторного механіка третього класу відповідно до національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста за спеціальностями «Холодильні машини і установки» або «Експлуатація суднових енергетичних установок» із спеціалізаціями «Експлуатація суднових енергетичних та холодильних установок», «Холодильні установки», або «Холодильні та компресорні машини і установки», або «Машини і апарати по кондиціонуванню повітря» чи за спеціальностями «Кріогенна техніка і технологія» або «Суднові машини та механізми» із спеціалізацією «Холодильні установки» та відповідати стандарту компетентності, визначеному Конвенцією ПДНВ;

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац третій підпункту 1 пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності;{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати документально підтверджений стаж плавання не менше шести місяців на самохідних суднах незалежно від району плавання в складі машинної команди, з яких не менше двох місяців з виконанням обов’язків по догляду за судновими холодильними установками під контролем механіка, до компетенції якого входить обслуговування холодильної установки, та фаховий виробничий стаж, пов’язаний з ремонтом холодильних установок, не менше шести місяців або проходження виробничої практики відповідно до планів навчальних закладів.

При зарахуванні виробничого стажу зараховується робота по ремонту суднових рефрижераторних установок та ремонту промислового холодильного обладнання.

У розділі «Для відміток» в послужній книжці моряка повинно бути зазначено, що працівник брав участь у роботах по ремонту суднових рефрижераторних установок;

2) для присвоєння звання рефрижераторного механіка другого класу відповідно до національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста або бакалавра за спеціальностями «Холодильні машини і установки» або «Експлуатація суднових енергетичних установок» із спеціалізаціями «Експлуатація суднових енергетичних та холодильних установок», «Холодильні установки», або «Холодильні та компресорні машини і установки», або «Машини і апарати по кондиціонуванню повітря» чи за спеціальностями «Кріогенна техніка і технологія» або «Суднові машини та механізми» із спеціалізацією «Холодильні установки»;

мати диплом або кваліфікаційне свідоцтво рефрижераторного механіка третього класу;

мати стаж плавання не менше вісімнадцяти місяців на посаді рефрижераторного механіка суден з двоступеневою установкою холодопродуктивністю понад 300000 ккал/г (349 кВт) або одноступінчатою установкою понад 1200000 ккал/г (1396 кВт);{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}{Абзац шостий підпункту 2 пункту 5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності;{Абзац шостий підпункту 2 пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

3) для присвоєння звання рефрижераторного механіка першого класу відповідно до національних вимог необхідно:

мати схвалену морську вищу освіту з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра за спеціальностями «Холодильні машини і установки» або «Експлуатація суднових енергетичних установок» із спеціалізаціями «Експлуатація суднових енергетичних та холодильних установок», «Холодильні установки», або «Холодильні та компресорні машини і установки», або «Машини і апарати по кондиціонуванню повітря» чи за спеціальностями «Кріогенна техніка і технологія» або «Суднові машини та механізми» із спеціалізацією «Холодильні установки»;

мати стаж плавання не менше двадцяти чотирьох місяців на посаді рефрижераторного механіка на суднах з двоступеневою установкою холодопродуктивністю понад 700000 ккал/г (815 кВт) та одноступеневою установкою холодопродуктивністю понад 2800000 ккал/г (3260 кВт);

мати диплом або кваліфікаційне свідоцтво рефрижераторного механіка другого класу; 

мати чинні свідоцтва про відповідну схвалену обов’язкову підготовку; {Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}{Абзац шостий підпункту 3 пункту 5 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

підтвердити кваліфікацію в ДКК відповідно до стандарту компетентності.{Абзац шостий підпункту 3 пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

V. Посади, які мають право займати особи командного складу у разі присвоєння певного звання

1. Судноводії:

1) особи, яким присвоєно звання штурмана, мають право займати посади або виконувати обов’язки:

вахтового помічника капітана на будь-яких морських суднах у будь-якому плаванні;

старшого помічника капітана на морських суднах валовою місткістю менше ніж 500 одиниць у прибережному плаванні за наявності:

стажу плавання не менше дванадцяти місяців на посаді вахтового помічника капітана на будь-яких самохідних суднах у будь-якому плаванні; 

проходження підготовки за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердження кваліфікації в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/3 Кодексу ПДНВ і національними вимогами;

старшого помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше у прибережному або малому плаванні за наявності:

схваленої морської вищої освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра;

стажу плавання не менше вісімнадцяти місяців на посаді вахтового помічника капітана на морських самохідних суднах валовою місткістю більше 500 одиниць у будь-якому плаванні; 

проходження підготовки за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердження кваліфікації в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ і національними вимогами;

капітана на морських самохідних суднах валовою місткістю менше ніж 500 одиниць у прибережному плаванні за наявності:

стажу плавання на посаді вахтового помічника капітана на будь-яких морських суднах у будь-якому плаванні не менше двадцяти чотирьох місяців, з яких не менше дванадцяти місяців на посаді старшого помічника капітана на морських суднах у будь-якому плаванні; 

проходження підготовки за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердження кваліфікації в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/2 Кодексу ПДНВ і національними вимогами;

2) особи, яким присвоєно звання штурмана далекого плавання, мають право займати посади:

до старшого помічника капітана включно на будь-яких морських самохідних суднах у будь-якому плаванні;

до капітана включно на будь-яких морських самохідних суднах у прибережному плаванні за наявності:

стажу плавання на посаді старшого помічника капітана на будь-яких морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше у будь-якому плаванні не менше дванадцяти місяців; 

проходження підготовки за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердження кваліфікації в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/3 Кодексу ПДНВ і національними вимогами;

до капітана включно на будь-яких морських самохідних суднах у малому плаванні за наявності:

стажу плавання не менше дванадцяти місяців на посаді старшого помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в малому або далекому плаванні; 

проходження підготовки за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердження кваліфікації в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/3 Кодексу ПДНВ і національними вимогами;

3) особи, яким присвоєно звання капітана прибережного плавання, мають право займати посади:

до капітана включно на морських самохідних суднах прибережного плавання валовою місткістю менше ніж 500 одиниць;

вахтового помічника капітана на морських самохідних суднах валовою місткістю 500 одиниць і більше в будь-якому плаванні;

4) особи, яким присвоєно звання капітана малого плавання, мають право займати посади:

до капітана включно на будь-яких морських самохідних суднах у малому або прибережному плаванні;

до старшого помічника капітана включно на будь-яких самохідних суднах у будь-якому плаванні за наявності стажу плавання не менше ніж дванадцять місяців на посаді вахтового помічника морських суден валовою місткістю 500 одиниць і більше у далекому плаванні;

5) особи, яким присвоєно звання капітана далекого плавання, мають право займати посади до капітана включно на будь-яких морських самохідних суднах у будь-якому плаванні;

6) особи, яким присвоєно звання судноводія малотоннажного судна, мають право займати посади виключно на малотоннажних суднах:

вахтового помічника капітана;

капітана (за наявності стажу плавання на малотоннажних суднах не менше дванадцяти місяців на посаді змінного помічника);

а також мають право займати:

всі посади до помічника шкіпера на будь-яких несамохідних суднах;

всі посади до шкіпера на несамохідних суднах валовою місткістю до 1000 одиниць;

7) особи, яким присвоєно звання судноводія-механіка малотоннажного судна, мають право займати посади на малотоннажних суднах:

змінного помічника капітана-механіка на суднах портового, службово-допоміжного та технічного флоту з дистанційним автоматичним управлінням (дистанційним управлінням) головною енергетичною установкою потужністю менше 750 кВт;

до капітана-механіка на суднах портового, службово-допоміжного та технічного флоту з дистанційним автоматичним управлінням (дистанційним управлінням) головною енергетичною установкою потужністю менше 750 кВт (за наявності стажу плавання на малотоннажних суднах не менше дванадцяти місяців на посаді змінного капітана-механіка);

8) особи, яким присвоєно звання судноводія-механіка третього класу, мають право займати посади:

змінного помічника капітана-механіка на суднах портового, службово-допоміжного та технічного флоту з дистанційним автоматичним управлінням (дистанційним управлінням) головною енергетичною установкою потужністю менше 3000 кВт;

до капітана-механіка на суднах портового, службово-допоміжного та технічного флоту з дистанційним автоматичним управлінням (дистанційним управлінням) головною енергетичною установкою потужністю менше 750 кВт (за наявності стажу плавання на суднах валовою місткістю більше 300 одиниць не менше дванадцяти місяців на посаді змінного помічника капітана-механіка);

вахтового помічника капітана з правом управління двигунами на суднах валовою місткістю до 5000 одиниць у прибережному плаванні.{Підпункт 8 пункту 1 розділу V доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

9) особи, яким присвоєно звання судноводія-механіка другого класу, мають право займати посади:

до старшого помічника капітана з правом управління двигунами на суднах валовою місткістю до 5000 одиниць у прибережному плаванні;{Підпункт 9 пункту 1 розділу V доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

до капітана-механіка включно на суднах портового, службово-допоміжного та технічного флоту з дистанційним автоматичним управлінням (дистанційним управлінням) головною енергетичною установкою потужністю менше 3000 кВт;

змінного помічника капітана-механіка на суднах портового, службово-допоміжного та технічного флоту з дистанційним автоматичним управлінням (дистанційним управлінням) головною енергетичною установкою будь-якої потужності;

10) особи, яким присвоєно звання судноводія-механіка першого класу, мають право займати посади до капітана-механіка включно на суднах портового, службово-допоміжного та технічного флоту з дистанційним автоматичним управлінням (дистанційним управлінням) головною енергетичною установкою будь-якої потужності та до капітана з правом управління двигунами на суднах валовою місткістю до 5000 одиниць у прибережному плаванні.{Підпункт 10 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 39 від 01.02.2016}

2. Суднові механіки:

1) особи, яким присвоєно звання механіка третього розряду, мають право займати посади на морських суднах та суднах, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України:

вахтового механіка з головною енергетичною установкою будь-якої потужності;

до другого механіка включно на самохідних суднах з головною енергетичною установкою потужністю менше 3000 кВт за наявності:

стажу плавання не менше ніж дванадцять місяців на посаді вахтового механіка на самохідних суднах з головною енергетичною установкою потужністю 750 кВт і більше;

проходження підготовки за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердження кваліфікації в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/3 Кодексу ПДНВ та національними вимогами;

старшого механіка на самохідних суднах з головною енергетичною установкою потужністю менше 750 кВт за наявності:

стажу плавання не менше дванадцяти місяців на посаді вахтового механіка на самохідних суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт або на посаді другого механіка на самохідних суднах з головною енергетичною установкою потужністю менше 3000 кВт; 

проходження підготовки за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердження кваліфікації в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/3 Кодексу ПДНВ та національними вимогами;

2) особи, яким присвоєно звання механіка другого розряду, мають право займати посади на морських суднах та суднах, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України:

до другого механіка включно на самохідних суднах з головною енергетичною установкою будь-якої потужності (у разі відсутності стажу плавання на суднах з головною енергетичною установкою потужністю 3000 кВт і більше – до другого механіка включно на суднах з головною енергетичною установкою потужністю від 750 до 3000 кВт відповідно до правила ІІІ/3 Конвенції ПДНВ);

до старшого механіка включно на самохідних суднах з головною енергетичною установкою потужністю від 750 кВт до 3000 кВт за наявності:

стажу плавання не менше дванадцяти місяців на посаді другого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю 750 кВт і більше;

проходження підготовки за програмою післядипломної освіти (підвищення кваліфікації) відповідно до пункту 11 розділу ІІ цього Положення;

підтвердження кваліфікації в ДКК відповідно до стандартів компетентності, визначених в розділі А-II/3 Кодексу ПДНВ та національними вимогами;

3) особи, яким присвоєно звання механіка першого розряду, мають право займати посади до старшого механіка включно на морських самохідних суднах та самохідних суднах, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, з головною енергетичною установкою будь-якої потужності (у разі відсутності стажу плавання на суднах з головною енергетичною установкою потужністю 3000 кВт і більше – до старшого механіка включно на суднах з головною енергетичною установкою потужністю від 750 до 3000 кВт відповідно до правила ІІІ/3 Конвенції ПДНВ);

4) особи, яким було присвоєно звання механіка першого, другого або третього розряду та право займати посаду механіка на морських суднах та суднах, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, з двигунами внутрішнього згорання в якості головної енергетичної установки, для отримання права на зайняття відповідних посад на суднах з паросиловими установками (далі – ПСУ) або з газотурбінними установками (далі – ГТУ) в якості головних енергетичних установок необхідно:

для зайняття посади вахтового механіка на суднах з ПСУ або ГТУ в якості головної енергетичної установки потужністю понад 750 кВт – мати стаж плавання не менше шести місяців на самохідних суднах відповідно з ПСУ або ГТУ в якості головної енергетичної установки потужністю понад 750 кВт у складі машинної команди з виконанням обов’язків з несення вахти та обслуговування суднової енергетичної установки під контролем вахтового механіка і підтвердження в ДКК відповідності стандартам компетентності, визначеним національними вимогами;

для зайняття посади другого механіка на суднах з ПСУ або ГТУ в якості головної енергетичної установки потужністю понад 3000 кВт:

механікам першого та другого розряду – мати стаж плавання не менше дев’яти місяців на посаді вахтового механіка на суднах відповідно з ПСУ або ГТУ в якості головної енергетичної установки потужністю понад 3000 кВт, з яких не менше шести місяців плавання з виконанням обов’язків третього механіка, і підтвердження в ДКК відповідності стандартам компетентності, визначеним національними вимогами;

механікам третього розряду – мати стаж плавання не менше дванадцяти місяців на посаді вахтового механіка на суднах відповідно з ПСУ або ГТУ в якості головної енергетичної установки, з яких не менше шести місяців плавання з виконанням обов’язків третього механіка, і підтвердження в ДКК відповідності стандартам компетентності, визначеним національними вимогами;

для зайняття посади старшого механіка на суднах з ПСУ або ГТУ в якості головної енергетичної установки потужністю понад 3000 кВт:

механікам першого розряду – мати стаж плавання не менше дев’яти місяців на посаді другого механіка на суднах відповідно з ПСУ або ГТУ в якості головної енергетичної установки потужністю понад 3000 кВт і підтвердження в ДКК відповідності стандартам компетентності, визначеним національними вимогами;

механікам другого розряду – мати стаж плавання не менше дванадцяти місяців на посаді другого механіка на суднах відповідно з ПСУ або ГТУ потужністю головної енергетичної установки понад 3000 кВт і підтвердження в ДКК відповідності стандартам компетентності, визначеним національними вимогами;

5) особи, яким присвоєно звання механіка малотоннажного судна, мають право займати посади на малотоннажних суднах:

змінного механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю менше 750 кВт;

до старшого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю менше 750 кВт (за наявності стажу плавання на малотоннажних суднах або суднах валовою місткістю більше 500 одиниць не менше 12 місяців на посаді змінного механіка).

3. Суднові електромеханіки:

1) особи, яким присвоєно звання електромеханіка третього розряду, мають право займати посади електромеханіка на будь-яких морських самохідних суднах та самохідних суднах, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України;

2) особи, яким присвоєно звання електромеханіка другого розряду, мають право займати посади:

електромеханіка на будь-яких самохідних суднах;

до старшого електромеханіка включно на будь-яких самохідних суднах, що не мають гребних електродвигунів, або з гребними електродвигунами загальною потужністю до 3000 кВт;

3) особи, яким присвоєно звання електромеханіка першого розряду, мають право займати посади до старшого електромеханіка включно на будь-яких морських самохідних суднах та самохідних суднах, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, в тому числі на суднах з гребними електродвигунами будь-якої загальної потужності.

4. Суднові радіоспеціалісти:

1) особи, яким присвоєно звання оператора-радіотелефоніста, мають право виконувати обов’язки оператора-радіотелефоніста на суднах з радіотелефонним устаткуванням і не обладнаних апаратурою ГМЗЛБ;

2) особи, яким присвоєно звання оператора ГМЗЛБ, мають право виконувати обов’язки оператора ГМЗЛБ згідно з Регламентом радіозв’язку та вимогами глави IV Конвенції ПДНВ і можуть бути призначені радіооператором, відповідальним за радіозв’язок у разі лиха, відповідно до типу диплома (обмеженого чи загального);

3) особи, яким присвоєно звання радіооператора другого класу, мають право займати посади:

радіооператора на суднах, не обладнаних апаратурою ГМЗЛБ;

радіооператора на суднах, обладнаних апаратурою ГМЗЛБ, за наявності диплома оператора ГМЗЛБ;

4) особи, яким присвоєно звання радіооператора першого класу, мають право займати посади: 

начальника радіостанції або радіооператора на суднах, не обладнаних апаратурою ГМЗЛБ;

начальника радіостанції або радіооператора на суднах, обладнаних апаратурою ГМЗЛБ, за наявності диплома оператора ГМЗЛБ;

5) особи, яким присвоєно звання радіоелектронника ГМЗЛБ другого класу, мають право займати посади:

радіоелектронника;

начальника радіостанції або радіооператора на будь-яких суднах;

6) особи, яким присвоєно звання радіоелектронника ГМЗЛБ першого класу, мають право займати будь-яку посаду за спеціальністю на будь-яких суднах.

5. Рефрижераторні механіки:

1) особи, яким присвоєно звання рефрижераторного механіка третього класу, мають право займати посаду рефрижераторного механіка суден з двоступінчатою установкою холодопродуктивністю до 300000 ккал/г (349 кВт) та одноступінчатою установкою холодопродуктивністю до 1200000 ккал/г (1396 кВт);

2) особи, яким присвоєно звання рефрижераторного механіка другого класу, мають право займати посаду рефрижераторного механіка суден з двоступінчатою установкою холодопродуктивністю до 700000 ккал/г (815 кВт)

або одноступінчатою установкою холодопродуктивністю до 2800000 ккал/г (3260 кВт);

3) особи, яким присвоєно звання рефрижераторного механіка першого класу, мають право займати посаду рефрижераторного механіка суден з холодильною установкою будь-якої холодопродуктивності.

НАКАЗ № 377

ПОРЯДОК
роботи Державних кваліфікаційних комісій
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 51 Кодексу
торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ), Правила I/6
Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків та
несення вахти 1978 року ( 995_053 ) з поправками (далі –
Конвенція), пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від
31.01.2001 N 83 ( 83-2001-п ) “Про вдосконалення державного
нагляду за станом підготовки та дипломуванням моряків”, пункту 6
Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу
морських суден, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15.01.2005 N 38 ( 38-2005-п ) (у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 05.03.2007 N 373 ( 373-2007-п ),
Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломування
моряків, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від
17.10.2001 N 693 ( z0928-01 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.11.2001 за N 928/6119.
1.2. Порядок установлює єдині вимоги щодо утворення і
діяльності Державних кваліфікаційних комісій (далі – ДКК) та
правил підтвердження в ДКК кваліфікації осіб командного складу та
суднової команди (далі – моряки) з метою дипломування згідно з
вимогами Конвенції ( 995_053 ) та національними вимогами для
займання певних посад чи виконання певних обов’язків на морських
торговельних суднах.
1.3. Цей Порядок поширюється на моряків та осіб, які беруть
участь у підтвердженні кваліфікації моряків в ДКК, які створені
відповідно до пункту 6 Положення про порядок присвоєння звань
особам командного складу морських суден, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 N 38 ( 38-2005-п ) (у
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2007 N 373
( 373-2007-п).
1.4. ДКК є незалежними колегіальними органами, які
утворюються Інспекцією з питань підготовки та дипломування моряків
(далі – Інспекція) з метою визначення рівня професійної
підготовленості моряків.
1.5. Не дозволяється будь-яке втручання у прийняття рішень
членами ДКК стосовно кваліфікації моряків.
1.6. ДКК у своїй діяльності керуються вимогами міжнародних
конвенцій, законами України, указами Президента України, актами
Кабінету Міністрів України, цим Порядком та іншими
нормативно-правовими актами з питань підготовки та дипломування
моряків.
1.7. Плата за підтвердження кваліфікації моряків здійснюється
відповідно до чинного законодавства.
2. Основні завдання ДКК
2.1. Основними завданнями ДКК є:
підтвердження кваліфікації моряків;
присвоєння або підтвердження передбачених законодавством
звань особам командного складу та підтвердження кваліфікації осіб
суднової команди;
позачергове підтвердження кваліфікації моряків;
підтвердження кваліфікації осіб командного складу для видачі
пільгових дозволів.
2.2. ДКК створюються за напрямками для підтвердження
кваліфікації таких фахівців:
судноводіїв;
суднових механіків, суднових електромеханіків та суднових
рефрижераторних механіків;
суднових радіоспеціалістів;
офіцерів з охорони суден;
фахівців портового, службово-допоміжного і технічного флоту
та малотоннажних суден;
членів екіпажів прогулянкових яхт, що не займаються
комерційними перевезеннями;
членів суднової команди.
У разі потреби Інспекцією можуть створюватися ДКК, що
працюють за декільками напрямками одночасно.
3. Склад ДКК
3.1. До складу ДКК входять голова та члени ДКК.
3.2. Документальне забезпечення роботи ДКК здійснюється
секретарем ДКК, який призначається з числа працівників Інспекції.
Секретар не є членом ДКК.
3.3. Персональний склад комісій за усіма напрямками на
наступний календарний рік затверджується Інспекцією до 30 грудня
поточного року.
3.4. У разі потреби Інспекцією протягом року вносяться зміни
до персонального складу ДКК.
3.5. Члени ДКК призначаються з числа висококваліфікованих
фахівців, які пройшли відповідну атестацію та відповідають таким
вимогам:
3.5.1. Для кандидатів, які претендують на призначення членами
ДКК з підтвердження кваліфікації осіб командного складу:
наявність диплома про закінчення морського навчального
закладу за напрямком та диплома про присвоєння звання особи
командного складу не нижче того, яке має або на яке претендує
моряк, кваліфікація якого підтверджується на засіданні ДКК;
практичний досвід роботи на суднах на посаді, що відповідає
диплому кандидата в члени ДКК, не менше 5 років;
наявність навичок з методів здійснення оцінки кваліфікації;
знання англійської мови (або іншої іноземної мови, яка буде
використовуватися в практичній роботі моряка) у межах, достатніх
для виконання посадових обов’язків моряка, кваліфікація якого
підтверджується;
знання сучасних національних та міжнародних вимог, які
стосуються підготовки та дипломування моряків;
практичний досвід роботи з тренажерним обладнанням, на якому
перевіряється кваліфікація моряків;
проходження стажування у ДКК не менше ніж на п’яти засіданнях
ДКК за напрямком та наявність позитивного відгуку за результатами
стажування.
3.5.2. Для кандидатів у члени ДКК з підтвердження
кваліфікації осіб суднової команди:
наявність диплома про закінчення морського навчального
закладу за напрямком та диплома про присвоєння звання особи
командного складу або спеціальна освіта за відповідним напрямком;
практичний досвід роботи на суднах або відповідних
підприємствах за фахом не менше трьох років;
наявність навичок з методів здійснення оцінки кваліфікації;
проходження стажування у ДКК не менше ніж на п’яти засіданнях
ДКК за напрямком;
наявність позитивного відгуку Інспекції та голови ДКК за
напрямком за результатами стажування.
3.5.3. Для кандидатів у члени ДКК з підтвердження
кваліфікації офіцерів з охорони суден:
наявність диплома про закінчення морського навчального
закладу або відповідна спеціальна освіта;
наявність свідоцтва про проходження підготовки за курсом
“Офіцер з охорони судна”;
проходження стажування у ДКК не менше ніж на трьох засіданнях
ДКК за напрямком;
наявність позитивного відгуку Інспекції та голови ДКК за
напрямком за результатами стажування.
3.5.4. Перевага надається тим кандидатам, які:
мають більший практичний досвід за спеціальністю;
мають дійсне підтвердження диплома про присвоєння звання
особи командного складу;
мають документ про проходження спеціальної підготовки з
оцінки кваліфікації.
3.6. Кандидати, які претендують на призначення головами ДКК,
додатково до вимог для членів ДКК повинні відповідати таким
вимогам:
для підтвердження кваліфікації судноводіїв – наявність
диплома про закінчення вищого морського навчального закладу за
напрямком та диплома капітана далекого плавання, стаж роботи на
посаді капітана на морських торговельних суднах не менше п’яти
років;
для підтвердження кваліфікації суднових механіків – наявність
диплома про закінчення вищого морського навчального закладу за
напрямком та диплома суднового механіка першого розряду, стаж
роботи на посаді старшого чи головного механіка на морських суднах
не менше п’яти років;
для підтвердження кваліфікації суднових електромеханіків –
наявність диплома про закінчення вищого морського навчального
закладу за напрямком та диплома електромеханіка першого розряду
або суднового механіка першого розряду, стаж роботи на посаді
електромеханіка або старшого чи головного механіка на морських
суднах не менше п’яти років;
для підтвердження кваліфікації суднових рефрижераторних
механіків – наявність диплома про закінчення вищого морського
навчального закладу за напрямком та диплома рефрижераторного
механіка першого класу або суднового механіка першого розряду,
стаж роботи на посаді рефрижераторного механіка або старшого чи
головного механіка на морських суднах не менше п’яти років;
для підтвердження кваліфікації суднових радіоспеціалістів –
наявність диплома про закінчення вищого морського навчального
закладу за напрямком або спеціальної освіти за напрямком та
диплома радіоелектроніка Глобальної морської системи зв’язку в
разі лиха та для забезпечення безпеки (далі – ГМЗЛБ) першого класу
чи радіооператора першого класу з документами, що дають право
роботи в системі ГМЗЛБ, стаж роботи на посаді начальника
радіостанції або радіоелектроніка першого класу на морських суднах
не менше п’яти років;
для підтвердження кваліфікації офіцерів з охорони суден –
наявність диплома про закінчення вищого морського навчального
закладу за напрямком або відповідна спеціальна освіта, наявність
свідоцтва про проходження підготовки за курсом “Офіцер з охорони
судна”, досвід практичної роботи на рівні управління на морських
суднах не менше п’яти років;
для підтвердження кваліфікації фахівців портового,
службово-допоміжного і технічного флоту та малотоннажних суден –
диплом капітана далекого плавання або капітана малого плавання,
або судноводія-механіка першого класу, або суднового механіка
першого розряду, стаж роботи на посаді капітана або старшого чи
головного механіка на морських суднах не менше п’яти років;
для підтвердження кваліфікації членів екіпажів прогулянкових
яхт, що не займаються комерційними перевезеннями, – диплом
капітана далекого плавання або капітана малого плавання, або
капітана прибережного плавання, або судноводія-механіка першого
класу за наявності диплома капітана прогулянкової яхти, стаж
роботи на посаді капітана на морських суднах не менше трьох років;
для підтвердження кваліфікації членів суднової команди –
наявність диплома про закінчення морського навчального закладу за
напрямком, диплома особи командного складу морського судна або
вищої спеціальної освіти за відповідним напрямком, стаж роботи на
морських суднах або на берегових підприємствах за фахом не менше
п’яти років.
За усіма цими напрямками – виконання обов’язків члена ДКК за
напрямком не менше одного року.
3.7. З метою об’єктивності та неупередженості роботи ДКК одна
й та сама особа має право виконувати функції голови ДКК не більше
трьох років поспіль.
4. Правила роботи ДКК
4.1. Засідання ДКК проводяться відповідно до графіків їх
проведення, затверджених Інспекцією.
4.2. До підтвердження кваліфікації на засіданні ДКК
допускаються моряки, які:
закінчили схвалені морські навчальні заклади за відповідним
напрямком;
мають документально підтверджену необхідну спеціальну або
спеціалізовану підготовку згідно з вимогами Конвенції ( 995_053 )
та національними вимогами в схвалених Міністерством інфраструктури
України навчально-тренажерних закладах;
у разі присвоєння чергового звання особі командного складу
або більш високого рівня кваліфікації члену суднової команди, а
також при черговому підтвердженні диплома, кваліфікаційного
свідоцтва або свідоцтва, успішно пройшли курси підвищення
кваліфікації в морському навчальному закладі відповідного рівня
акредитації (для осіб командного складу) або в схваленому
навчально-тренажерному закладі (для членів суднової команди);
придатні до роботи на морських суднах за станом здоров’я, що
підтверджується відповідним документом;
мають необхідний стаж плавання на морських суднах,
підтверджений записами в послужній книжці моряка, та/або
документально підтверджений стаж роботи на відповідних
підприємствах.
4.3. Підтвердження кваліфікації моряків в ДКК здійснюється на
підставі особистої заяви моряка.
4.4. Дійсність усіх наданих моряками документів, що
засвідчують їх кваліфікацію, обов’язково перевіряється в Єдиному
державному реєстрі документів моряків.
4.5. Процедура щодо підготовки документів до засідання ДКК,
перевірки дійсності документів, підтвердження кваліфікації моряків
у ДКК, місць проведення засідань ДКК, формування та зберігання
особових справ моряків, стажування та атестації кандидатів у члени
ДКК встановлюється Інспекцією.
4.6. Секретар ДКК забезпечує роз’яснення морякам правил
приймання їх документів для особової справи, процедуру
підтвердження кваліфікації в ДКК і ознайомлює моряків з
програмами, за якими буде здійснюватися підтвердження його
кваліфікації.
4.7. ДКК підтверджує кваліфікацію моряків в обсязі
затверджених Інспекцією програм за напрямками із застосуванням
сучасних методів оцінки знань, умінь та навичок з використанням
комп’ютерних тестів, тренажерів, суднового та лабораторного
обладнання, усного та/або письмового опитування.
4.8. У засіданнях ДКК приймають участь голова та не менше
двох і не більше чотирьох членів ДКК.
4.9. Приймаючи рішення щодо кваліфікації моряка, ДКК
враховують рівень його компетентності відповідно до вимог
Конвенції ( 995_053 ) та національних вимог, стаж роботи на судні,
який підтверджується послужною книжкою моряка, результати
тестування на тренажерному обладнанні, результати усного та/або
письмового опитування, успішне проходження моряком спеціальної або
спеціалізованої підготовки, курсів перепідготовки чи підвищення
кваліфікації, що підтверджується відповідними свідоцтвами та в
разі потреби експертними висновками.
4.10. За результатами визначення рівня кваліфікації моряка та
розгляду наданих їм документів ДКК на своєму засіданні може
винести одне з таких рішень:
присвоїти моряку звання або кваліфікацію;
присвоїти моряку, який претендує на підвищення звання або
кваліфікації для роботи на більш високій посаді, наступне звання
або кваліфікацію;
підтвердити моряку звання або кваліфікацію, яке він уже має;
підтвердити моряку звання або кваліфікацію, яке він уже має,
у разі, коли моряк претендує на підвищення звання або
кваліфікації, але показав на засіданні ДКК рівень кваліфікації,
якого недостатньо для роботи на більш високій посаді;
не підтвердити моряку звання або кваліфікацію у разі, коли
моряк показав на засіданні ДКК рівень кваліфікації, якого
недостатньо для роботи на посаді відповідно до диплома,
кваліфікаційного свідоцтва або свідоцтва (далі – кваліфікаційний
документ);
підтвердити моряку право роботи на посаді на ступінь нижче,
ніж дозволяє кваліфікаційний документ у разі, коли моряк претендує
на підтвердження звання або кваліфікації, яке/яку він вже має, але
показав на засіданні ДКК рівень кваліфікації, якого недостатньо
для роботи на посаді відповідно до кваліфікаційного документа;
відмовити до допуску на засідання ДКК у зв’язку з
невідповідністю наданих документів вимогам законодавства або у
разі, якщо їх дійсність не підтверджена Єдиним державним реєстром
документів моряків.
4.11. Рішення приймається під час засідання ДКК відкритим
голосуванням простою більшістю голосів членів ДКК, які брали
участь у її засіданні. При рівності голосів голос голови ДКК є
вирішальним.
4.12. Рішення ДКК оформляються протоколом засідання ДКК
(далі – Протокол) у двох примірниках, який підписується головою та
усіма членами ДКК, що брали участь у засіданні, а також секретарем
комісії. Підписи членів комісії скріпляються відповідною печаткою
Інспекції. Форма Протоколу наведена в додатку до цього Порядку.
4.13. Якщо будь-який член ДКК має окрему думку, він може
викласти її письмово. Цей документ залишається в особовій справі
моряка. При цьому в Протоколі робиться відмітка про викладання
такої окремої думки.
4.14. Моряк ознайомлюється з рішенням ДКК та розписується про
ознайомлення в обох примірниках Протоколу.
4.15. Один примірник Протоколу надається моряку для
можливості отримання протягом 12 місяців у капітана морського
торговельного порту відповідного кваліфікаційного документа та/або
його підтвердження, другий примірник зберігається в особовій
справі моряка. При цьому в кваліфікаційних документах, які
видаються моряку капітанами морських портів, дані стосовно звання,
кваліфікації, освіти, посад, функцій, рівня відповідальності та
обмежень повинні відповідати записам у Протоколах засідань ДКК.
4.16. У разі, якщо моряк показав незадовільний рівень
компетентності під час засідання ДКК, повторне підтвердження його
кваліфікації в ДКК може бути здійснено на загальних умовах на
наступному засіданні ДКК, але не раніше ніж через два тижні після
проведення засідання ДКК, на якому йому відмовлено в підтвердженні
або присвоєнні звання чи підтвердженні кваліфікації.
4.17. У разі, якщо моряк не підтвердив кваліфікацію вдруге,
він має право на наступне підтвердження кваліфікації в ДКК на
загальних умовах, але не раніше ніж через три місяці після
проведення повторного засідання ДКК.
4.18. Усі документи стосовно підтвердження кваліфікації
моряка складаються в особову справу, яка зберігається в архіві
Інспекції відповідно до чинного законодавства.
5. Обов’язки та права членів ДКК
5.1. Члени ДКК:
беруть участь у засіданнях ДКК відповідно до графіків їх
проведення;
оцінюють кваліфікацію моряків відповідно до встановленого
порядку;
виносять рішення стосовно кваліфікації моряків у складі
комісії.
5.2. Голова ДКК:
бере участь у засіданнях ДКК відповідно до графіків їх
проведення;
оцінює кваліфікацію моряків відповідно до встановленого
порядку;
здійснює загальне керівництво ДКК;
знайомить усіх членів ДКК з їх правами та обов’язками;
розподіляє обов’язки між членами ДКК;
головує на засіданнях ДКК;
контролює якість підготовки необхідних документів моряків для
засідання ДКК та оформлення протоколів засідання ДКК;
несе персональну відповідальність за відповідність
документів, що приймаються від моряків, вимогам чинного
законодавства, за якість роботи ДКК та виконання вимог
законодавства під час роботи ДКК;
виносить рішення стосовно кваліфікації моряків у складі
комісії;
розглядає скарги стосовно роботи членів ДКК, які надходять до
голови ДКК.
5.3. Оцінюючи кваліфікацію моряків, голова та члени ДКК
зобов’язані керуватися вимогами Конвенції ( 995_053 ), інших
міжнародних конвенцій, резолюціями та іншими документами ІМО,
національними вимогами з питань підготовки і дипломування моряків,
державними кваліфікаційними характеристиками професій працівників
водного транспорту, стандартами та методиками,
нормативно-правовими актами, що регламентують питання безпеки
судноплавства, вимогами загальної морської практики та особистим
професійним досвідом.
5.4. Голова та члени ДКК зобов’язані приймати рішення
об’єктивно та неупереджено.
5.5. Секретар ДКК відповідає за:
дотримання вимог чинного законодавства під час розгляду
документів моряків та допуску моряків до засідання ДКК;
підготовку матеріалів до розгляду комісіями відповідно до
графіків їх проведення;
формування особових справ моряків;
забезпечення проведення перевірки на дійсність документів, що
надаються моряками;
правильність заповнення протоколів засідань ДКК;
ведення діловодства під час роботи ДКК;
ведення обліку робочого часу членів ДКК.
5.6. Члени ДКК мають право:
надавати пропозиції щодо вдосконалення процесу підтвердження
кваліфікації та загального підвищення рівня кваліфікації моряків у
сучасних умовах та брати участь в обговоренні зазначених питань;
надавати пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових
актів з питань підготовки та дипломування моряків;
отримувати від Інспекції інформацію щодо останніх змін у
нормативній базі з питань підготовки та дипломування моряків.
6. Вирішення спірних питань
6.1. У разі незгоди з рішенням ДКК моряк має право оскаржити
його до начальника Інспекції протягом двох тижнів з дня його
винесення. Скарга має бути розглянута протягом одного місяця з дня
її отримання.
6.2. Якщо під час розгляду скарги буде виявлено порушення з
боку членів ДКК вимог цього Порядку, моряк має право безоплатно
підтвердити кваліфікацію на засіданні ДКК з новим складом. При
цьому особи, які винні в порушенні, до виконання обов’язків членів
ДКК надалі не залучаються до проведення їх позачергової атестації.
6.3. Якщо під час розгляду скарги буде встановлено, що ДКК
діяла в межах повноважень та відповідно до чинного законодавства і
з боку членів ДКК не було порушень вимог цього Порядку, моряку
пропонується підтвердити кваліфікацію на наступному засіданні ДКК
відповідно до пункту 4.16 цього Порядку.
6.4. У разі, якщо моряк не згоден з таким рішенням або
повторно не згоден з рішенням другої ДКК, надалі вирішення спірних
питань здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
6.5. У випадках, коли ДКК підтвердила кваліфікацію моряка для
зайняття певної посади, але надалі за результатами відповідної
перевірки з’ясувалося, що кваліфікація моряка не відповідає
встановленим вимогам для зайняття цієї посади, члени ДКК, які
позитивно підтвердили кваліфікацію зазначеного моряка, не
залучаються надалі до виконання обов’язків членів ДКК до
проведення їх атестації.
7. Забезпечення діяльності ДКК
7.1. Матеріально-технічне і організаційне забезпечення роботи
ДКК здійснюється Інспекцією.
7.2. Діловодство в ДКК, у тому числі підготовку протоколів
засідань комісій та формування особових справ моряків, здійснюють
секретарі ДКК.
7.3. Інспекція здійснює нагляд за відповідністю роботи ДКК
законодавству, при цьому забезпечує незалежність членів ДКК у
прийнятті рішень.

НАКАЗ № 672

           Про затвердження Порядку 
        припинення дії підтверджень дипломів 
     та позачергової перевірки компетентності осіб 
         командного складу морських суден 
 

   На виконання вимог Правила I/5 Міжнародної конвенції про 
підготовку, дипломування  моряків та несення вахти 1978 року 
( 995_053 ), з поправками 1995 року Н А К А З У Ю: 

   1. Затвердити Порядок припинення дії підтверджень дипломів та 
позачергової  перевірки компетентності осіб командного складу 
морських суден (далі - Порядок), що додається. 

   2. Державному департаменту морського і річкового транспорту 
(Г.П.Скворцов) забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві 
юстиції. 

   3. Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків 
(І.В.Тихонов): 

   3.1. Довести Порядок до відома причетних організацій та 
установ. 

   3.2. Забезпечити надання інформації щодо припинення  дії 
підтверджень дипломів згідно з Порядком до Державного департаменту 
морського і річкового транспорту України та внесення відміток щодо 
статусу  таких  підтверджень  до  єдиного Державного реєстру 
документів моряків. 

   4. Державному департаменту морського і річкового транспорту 
(Г.П.Скворцов)  забезпечити своєчасне надання інформації щодо 
припинення дії підтверджень дипломів моряків згідно з цим Порядком 
капітанам морських торговельних портів. 

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Державного секретаря С.В.Симоненка.
Back To Top