Loading....

Нормативна База

Нормативна база

Опис Міжнародних та Українських законів

Mіжнародне право

Закони України

Постанови Кабінету Міністрів України

 • Постанова № 38 від 15.01.2005
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2007р. №373) “Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден”. Втратила чинність з 28.01.2014
 • Постанова № 1371 від 13.09.2002
  “Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна”.

Накази Міністерства охорони здоров’я України

 • Наказ МОЗ України від 05.04.2019 № 795
  “Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я, голів комісій та заступників голів комісій, що мають право проводити медичні огляди моряків”
 • Наказ МОЗ України від 05.04.2018 № 627
  “Про затвердження Переліку закладів охорони здоров’я, голів комісій та заступників голів комісій, що мають право проводити медичні огляди моряків”.
 • Наказ МОЗ України від 21.06.2018 № 1181
  “Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я, голів комісій та заступників голів комісій, що мають право проводити медичні огляди моряків”.
 • Наказ МОЗ України від 19.11.2018 № 2115
  “Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я, голів комісій та заступників голів комісій, що мають право проводити медичні огляди моряків”

Накази Міністерства освіти та науки України

 • Наказ № 1151 від 06.11.2015
  “Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266”.

Накази Міністерства інфраструктури України

 • Наказ № 317 від 19 травня 2020
  “Про внесення змін до Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів , підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків і несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам”.
 • Наказ № 591 від 06 серпня 2019 року
  “Про затвердження Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам”.
 • Наказ № 188 від 20 квітня 2018 року
  “Про затвердження Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам”.
 • Наказ № 112 від 22.03.2017
  “Про внесення змін до Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків і несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам”.
 • Наказ № 69 від 17.02.2016
  “Про затвердження Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків і несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам”.
 • Наказ № 39 від 01.02.2016
  “Про внесення змін до деяких наказів Міністерства інфраструктури України”.
 • Наказ № 491 від 07.10.2014
  “Про затвердження вимог до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди”.
 • Наказ № 813 від 18.10.2013
  “Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден”.
 • Наказ № 812 від 18.10.2013
  “Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден”.
 • Наказ № 811 від 18.10.2013
  “Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників”.
 • Наказ № 567 від 07.08.2013
  “Про затвердження Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядок їх присвоєння”.
 • Наказ № 487 від 01.11.2011
  “Про внесення Змін до деяких наказів Міністерства транспорту України та Міністерства транспорту та зв’язку України”.
 • Наказ № 132 від 03.06.2011
  “Про видачу Свідоцтва про визначення органу, уповноваженого проводити перевірку знань суб’єктів перевезення небезпечних вантажів”.

Накази Міністерства транспорту та зв’язку України

 • Наказ № 377 від 07.05.2007
  “Про затвердження Порядку роботи Державних кваліфікаційних комісій” (зі змінами).
 • Наказ № 271 від 11.04.2007
  “Про затвердження Порядку видачі та носіння нагрудних знаків “Капітан далекого плавання” та “Судновий механік першого розряду”.
 • Наказ № 861 від 07.12.2005
  “Про внесення змін та доповнень до випуску 67 “Водний транспорт” (розділ “Морський транспорт”) “Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників” (зі змінами).
 • Наказ № 1042 від 25.11.2004
  “Про затвердження Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків” (зі змінами).

Накази Міністерства транспорту України

 • Наказ № 672 від 28.08.2003
  “Про затвердження порядку припинення дії підтверджень дипломів та позачергової перевірки компетентності осіб командного складу морських суден”.
 • Наказ № 3 від 08.01.2003
  “Про затвердження Положення про ведення єдиного Державного реєстру документів моряків”.
 • Наказ № 913 від 24.12.2002
  “Про затвердження програмного забезпечення по заповненню, друку та зберіганню в базі даних інформації про документи моряків, що засвідчують їх кваліфікацію”.
 • Наказ № 766 від 30.10.2002
  “Про затвердження Порядку заповнення і видачі Підтверджень, що засвідчують визнання дипломів”.
 • Наказ № 693 від 17.10.2001
  “Про затвердження Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломувати моряків” (зі змінами).

Поправки до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (Конвенція ПДНВ) 1978 року, з поправками

Поправки до частини А Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (Кодекс ПДНВ)

Поправки до Міжнародної конвенції про підготовку і діпломування моряків та несення вахти (Конвенція ПДНВ) 1978 року

Поправки до Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (Кодекс ПДНВ)

Перелік держав-членів ІМО, з якими підписано Меморандуми про визнання дипломів (сертифікатів) моряків України, та їх дипломів (сертифікатів) Україною

Національні стандарти України системи управління якістю (ДСТУ ISO)

 • ДСТУ ISO 19011:2012
  «Національний стандарт України. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління».
 • ДСТУ ISO 10005:2007
  «Національний стандарт України. Системи управління якістю. Настанови щодо програм якості».
 • ДСТУ ISO/TR 10013:2003
  «Національний стандарт України. Настанови з розробляння документації системи управління якістю».
 • ДСТУ ISO 10004:2013
  «Національний стандарт України. Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо моніторингу та оцінювання».
 • ДСТУ ISO 10003:2013
  «Національний стандарт України. Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розв’язання спорів поза межами організацій».
 • ДСТУ ISO 9000:2015
  «Національний стандарт України. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів».
 • ДСТУ ISO 9001:2015
  «Національний стандарт України. Системи управління якістю. Вимоги».
 • ДСТУ ІЕС ISO 31010:2013
  «Національний стандарт України. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику».
 • ДСТУ 4163-2003
  «Національний стандарт України. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів».
 • ДСТУ 2732:2004
  «Національний стандарт України. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять»

Повідомити про факт хабарництва, корупційних та інших протиправних дій працівників Інспекції

Про всі відомі Вам факти хабарництва, корупційних та інших протиправних дій працівників Інспекції Ви можете повідомити за телефоном:
Тел: +38 (044) 463-70-43 (з 8:30 до 17:30),
Моб: (067) 637-72-74 (цілодобово)

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Великань Валерій Миколайович

або надіслати письмове звернення за адресою:
04080, м. Київ, вул. Оленівська, 25,
або надіслати електроне звернення за адресою: anticor@itcs.org.ua

Back To Top